93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Xerrades a escoles


Des del Gabinet Psicològic Mataró oferim diferents tallers i xerrades que tenen la finalitat d’educar i prevenir als joves sobre diferents problemàtiques que es poden trobar tan dins com fora de l’escola.

Els tallers tenen una durada d’1 a 1’5 hores, en funció de les necessitats del centre educatiu, on a través d’un format molt participatiu i dinàmic es dóna la informació i les estratègies per fer front a potencials problemes.

Tenim àmplia experiència en la impartició de xerrades a escoles i som especialistes en l’abordatge de les socioaddiccions, tant des de la prevenció com des del tractament, tals com l’addicció als jocs d’atzar online, cada dia més prevalent entre els joves del nostre país, l’addicció als videojocs, l’addicció a les xarxes socials, etc. Així mateix oferim altres tallers com el de prevenció del bullying i altres temàtiques psicològiques que ens puguin demanar des dels mateixos centres educatius.

El nostre centre de psicologia està format per un ampli equip de psicòlegs tant d’adults com infanto-juvenils, pel que podem oferir xerrades de prevenció a qualsevol grup d’edat així com a pares.

AQUESTES SÓN LES DESCRIPCIÓNS DELS DIFERENTS TALLERS

TALLER ADDICCIÓ AL JOC ONLINE

Durada: 1’5 hores

Aquest taller de prevenció dóna informació sobre els jocs d’atzar, el paper que té la publicitat en la iniciació dels joves en aquesta modalitat d’oci, les conseqüències que se’n poden derivar, senyals d’alarma per identificar si estem davant d’un addicte al joc i estratègies per fomentar un joc responsable.

Mitjançant vídeos i diverses dinàmiques grupals, els joves adquireixen els coneixements necessaris per adquirir un punt de vista crític sobre els jocs d’atzar, les apostes esportives, etc. i fer-ne un ús responsable.

TALLER ADDICCIÓ A PANTALLES

Durada: 1’5 hores

Taller que dóna informació sobre l’addicció a les noves tecnologies o addicció a pantalles, fent especial èmfasi en l’ús abusiu i addictiu dels videojocs, problema especialment prevalent entre els nois, i en l’ús abusiu i addictiu de les xarxes socials, problema més prevalent entre les noies.

Mitjançant vídeos i diverses dinàmiques grupals, els joves adquireixen els coneixements necessaris per adquirir un punt de vista crític sobre l’ús de les noves tecnologies, es dóna informació sobre aquests comportament, aprenen a diferenciar entre conducta normal i conducta addictiva i es donen pautes i estratègies per a un ús adequat  no problemàtic.

TALLER PREVENCIÓ DEL BULLYING

Durada: 1’5 hores

Taller que dóna informació sobre les dinàmiques de discriminació entre iguals i la seva forma més extrema coneguda com a bullying o assetjament escolar, fent especial èmfasi en el rol de l’assetjador i dels “consentidors” i en les conseqüències a la víctima.
Mitjançant vídeos i diverses dinàmiques grupals, els joves adquireixen els coneixements necessaris per prevenir el bullying, es proporciona un decàleg educatiu antiviolència, es donen pautes de disciplina, es treballa la relació entre l’escola i la família i es donen estratègies de cooperació i solució de conflictes interpersonals.

ALTRES TALLERS
Podem preparar qualsevol temàtica psicològica que les escoles puguin necessitar, tant dirigides a nens i adolescents, com dirigides a pares. Estem oberts a qualsevol proposta.