93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Escola de pares

La societat es troba actualment en un moment en el qual les famílies s’enfronten a molts factors externs que fan que els pares sentin que no poden fer front a l’educació i criança dels seus fills de la manera més adequada: compaginar feina i família, haver de demanar ajuda a segons cuidadors, presència de noves tecnologies que sobreestimulen als nens, etc. Aquesta situació pot provocar que els progenitors es preguntin a sí mateixos: “Ho estic fent bé? Escolto al meu fill com necessita? Li estic consentint massa? El poc temps que compartim és de qualitat? Li poso límits de manera adequada?”.

Malauradament, no tenim la sort de comptar amb una escola o preparació per exercir d’una forma adequada el rol principal que molts exercim: ser pares i mares de família, que es reflexa en la forma de cuidar, guiar i orientar als fills que depenen de nosaltres legal i moralment.

Donada aquesta mancança, el nostre centre de psicologia clínica ubicat a Mataró ofereix una Escola de Pares, dirigida a totes aquelles famílies que necessitin eines, coneixements i aprenentatges que els puguin guiar en la seva tasca, i que vulguin compartir les seves inquietuds i experiències amb altres pares guiats per professionals de la psicologia infantil.

L’Escola de Pares està orientada a que els pares que hi participin realitzin un creixement gradual, on cadascun dels assistents es podrà fer conscient de la forma en què exerceix la seva funció dins el rol familiar, així com donar-los l’oportunitat de què, amb constància i seguiment de les activitats proposades, es puguin modificar les conductes o actituds errades i refermar les encertades.

Pare i mare han de ser un bon exemple pels fills de congruència i equilibri, ja que saben que a l’educació dels seus fills no hi haurà segones oportunitats. Per això, els temes principals a treballar al nostre taller de pares són els següents:

-    Importància de la figura dels pares com a principals educadors.
-  Coneixement dels fills (nivell de creixement i desenvolupament en què es troben). Suggeriments per estimular el     desenvolupament.
-    Potenciació de conductes positives i gestió de les negatives.
-    Foment de l’autonomia i responsabilitat dels fills.
-    Comunicació i convivència familiar (empatia, escolta activa, implantació de nous límits, etc.).

Quina metodologia seguirem?
L’objectiu principal de l’Escola de Pares és crear un grup dinàmic en el qual es fomenti un clima de confiança, igualtat i cooperació entre les conductores i els participants, mitjançant una sèrie de dinàmiques grupals que ens facin reflexionar, aportar i descobrir noves estratègies i eines senzilles per dur a terme a casa, amb la parella i/o els fills, per tal que junts puguin emprendre un creixement a la missió de ser pares de família i aconseguir un ambient harmònic que es reflecteixi en una sana convivència familiar.

Per tal que la informació obtinguda sigui la més adequada, es conformaran diferents grups de pares en funció de l’edat aproximada dels fills:
-    Primera infància (1-6 anys).
-    Segona infància (7-12 anys).
-    Adolescència (13-18 anys).

L’Escola de Pares consisteix a un taller quinzenal de 2 hores de durada, per tal de donar temps als progenitors a posar en pràctica les estratègies i els coneixements adquirits en la sessió anterior.