93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Extraescolar d'intel·ligència emocional

Fa uns pocs anys s’ha identificat que les capacitats i les habilitats per tenir èxit a la vida no depenen només del quocient intel·lectual, i així han guanyat terreny teories com la de la Intel·ligència Emocional de Daniel Goleman o la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner. I és que les nostres emocions influeixen decisivament en les nostres vides. D’aquesta manera, les persones que tenen un bon domini de les seves emocions són persones més equilibrades que aconsegueixen de forma més exitosa la major part d’objectius que es marquen a les seves vides, sent en general persones més felices. Està demostrat que les persones que tenen una alta intel·ligència emocional són més felices, viuen amb menor rancúnia, saben com afrontar els seus problemes amb solucions eficaces, són assertius i són més positius. Aquestes habilitats resulten imprescindibles per desenvolupar-nos de forma adequada a la vida.

L’extraescolar d’Intel·ligència Emocional està destinada a nens i nenes de 6 a 12 anys i té la finalitat de desenvolupar la intel·ligència interpersonal i intrapersonal i està dirigit per psicòlogues infanto-juvenils amb àmplia experiència.

Quins són els objectius de L’extraescolar d’Intel·ligència Emocional?
-    Aprendre a conèixer i gestionar adequadament les emocions.
-    Millorar l’autoconeixement.
-    Identificar les emocions dels altres.
-    Augmentar l’autoestima.
-    Millorar les habilitats socials, fomentant relacions sanes basades en el respecte i la cooperació.
-    Aprendre a gestionar l’estrés i l’ansietat.
-    Augmentar la tolerància a la frustració.
-    Desenvolupar les habilitats per generar emocions positives.
-    Promoure una actitud positiva.

Quina és la medotologia de L’extraescolar d’Intel·ligència Emocional?
Mitjançant una metodologia proactiva, participativa i col·laborativa utilitzant coma eines principals:
El joc, que és la base de l’aprenentatge durant la infància. A través dels diferents jocs que proposaran les psicòlogues, els nens aprendran a compartir, a ser tolerants, a ser empàtics i a ser creatius.
Diverses tècniques de gestió de les emocions seran les encarregades de potenciar l’autoconeixement dels infants, els ajudaran a identificar i controlar les seves emocions, ajudaran a desenvolupar una bona autoestima i aprendran senzilles tècniques de relaxació i d’autocontrol.

Mitjançant el modelatge i el role playing, podran observar i practicar models de comportament desitjables i adequats i aprendre’ls per ser utilitzats en moments clau que els permetin gestionar adequadament situacions socials complicades i gestionar conflictes.

Tot això a través de diferents dinàmiques grupals senzilles i divertides amb les que augmentaran la seva intel·ligència emocional mentre s’ho passen d’allò més bé.

L’extraescolar d’Intel·ligència Emocional es realitza durant el curs escolar amb inici al setembre i finalització al juny. Els nens es poden incorporar qualsevol mes, però és recomanable que participin de totes les activitats des de l’inici.