93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

20/10/2014

Guia per plantejar problemes en teràpia de parella

A continuació els mostrem una breu guia per plantejar problemes a la seva parella i afavorir d'aquesta manera la comunicació.

1. COMENÇAR SEMPRE AMB ALGUNA COSA POSITIVA

(Un elogi pel seu aspecte, reconèixer el seu esforç... facilita l'aproximació agradable a l'altre, i fa que aquest es mostri atent i disposat a escoltar)2. DESCRIURE EL PROBLEMA QUE LI PREOCUPA ATENENT A DUES CONDICIONS:

· Ser operatiu. És... [+]


15/10/2014

Tècniques per a l'afrontament del dolor

TÈCNIQUES DE DISTRACCIÓ: AFRONTAMIENTO DEL DOLOR

La hipervigilancia (autoconciència o autoatenció cap al propi funcionament mental o corporal) és un estat comú en les persones que pateixen dolor o han patit dolor. Molts autors defensen la importància central de l'autoatenció o atenció selectiva cap al funcionament mental o corporal com un predisponent o una conseqüència de l'ansietat, de manera que té un paper central... [+]


06/10/2014

La fòbia social i el seu tractament

DEFINICIÓ FÒBIA SOCIAL (CRITERIS DIAGNÒSTICS): 


1. “TEMOR acusat i persistent a una o més situacions socials o d'actuació en públic en les quals la persona es veu exposada a gent desconeguda (o que no pertanyen a l'àmbit familiar) o al possible escrutini/avaluació per part dels altres, i en les quals el subjecte tem actuar d'alguna manera que pugui ser humillante o embarazosa (o mostrar símptomes d'ansietat)”.
Així doncs,... [+]


29/09/2014

La dependència del Whatsapp

L'ús dels telèfons mòbils d'última generació ja està totalment normalitzat, i evidentment, al costat d'aquest fenomen, apareix l'ús de les diferents app que ens ofereix; una de les que més èxit ha tingut ha estat el WhatsApp. És cert que és una eina molt eficaç per contactar amb altres persones intuïtiva i econòmica, que ens facilita la interacció amb el nostre entorn. Però no cal oblidar que també cal saber fer un... [+]