93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

23/11/2018

El trastorn adaptatiu: descripció i estratègies d’afrontament

Els problemes d'adaptació i les complicacions derivades d'aquests, constitueixen un dels factors de malestar i desestabilització més freqüents i recurrents tant en la nostra societat, com en les consultes psicològiques. Quan aquestes resulten molt incapacitants, limitant el rendiment de la persona en els seus diferents àmbits, i més perduren durant un cert temps, podem estar davant d'un [+]


16/11/2018

La Depressió amb inici al peripart

L'espera i arribada d'un fill suposa un dels esdeveniments més especials i únics en les nostres vides. Per això, quan ens assabentem d'un nou embaràs, sigui propi o aliè (i especialment si és una persona propera), sol ser un bon motiu de celebració i felicitat. No obstant això, i encara que pugui semblar paradoxal causa de les connotacions que posseeix el passar a ser mare o pare, en ocasions el mateix fet pot cursar amb diferents... [+]


09/11/2018

Distorsions i Enganys Perceptius

Si fem una mirada enrere, és possible que identifiquem alguna situació en les nostres vides en la que haguem experimentat algun fenomen pel qual no tenim una explicació clara: Sentir el nostre nom quan ningú semblava haver-nos cridat, veure formes i siluetes concretes davant de certs estímuls (ombres, núvols, arbres ...), apreciar llums o brillantor en llocs total o pràcticament foscos, tenir la sensació de no estar sols ... entre d'altres. Aquests representen... [+]


31/10/2018

L'afecció i el trastorn de relació social deshinibida

L'afecció constitueix un dels mecanismes socials més importants en la vida dels éssers humans. A grans trets, el podem definir com el vincle conductual, emocional i cognitiu que establim amb els nostres éssers estimats, i que es desenvolupa durant la primera infància, especialment dins dels primers tres mesos. En aquest període el nen adquireix i internalitza un model de relacions afectives, és a dir, una representació del món social... [+]