93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

15/05/2017

La negació com a mecanisme de defensa

Podem definir els mecanismes de defensa com processos interns o inconscients que s'encarreguen de minorar les conseqüències negatives generades per esdeveniments intensos, de tal manera que l'individu pugui continuar funcionant normalment. D'aquesta manera, procuren mantenir el balanç psicològic. També reben el nom d'estratègies d'afrontament, però tenint en compte que aquestes no es desenvolupen de manera conscient sinó de forma... [+]


10/05/2017

Què és el locus de control? Definició, característiques i repercussió

Sent que és responsable dels seus actes?, Considera que són els seus esforços els que determinen el resultat final? O per exemple, Pensa que posseeix poca influència sobre els diferents esdeveniments? Són forces externes les que acaben determinant el transcurs de les coses? És tot qüestió de sort o atzar?

En observar les diferents preguntes, a part d'haver-se sentit més o menys identificat, haurà pogut observar algunes... [+]


02/05/2017

La dependència emocional i els seus falsos beneficis

En termes generals, podem definir la dependència emocional com un estat psicològic caracteritzat per una necessitat afectiva excessiva i per la recerca contínua d'aprovació. A més d’això, la por a la soledat i/o al rebuig o la manca d'iniciativa/passivitat constitueixen algunes de les principals variables encarregades... [+]


18/04/2017

Perfeccionisme. Virtut o limitació?

El constructe perfeccionisme, certament posseeix en si mateix una connotació clarament positiva, segons la qual a nivell social entenem que pot facilitar-nos l'adaptació i l'acompliment en cadascuna de les àrees que engloben les nostres vides (personal, familiar, social, laboral, etc.). En aquest sentit, alguns autors destaquen que alguns components com la fixació de metes elevades, la tenacitat per assolir-les, l'interès productiu, el desig... [+]