93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

16/05/2017

La indefensió apresa

La teoria de la indefensió apresa apareix per primera vegada als anys 70, obra de Martin Seligman. Inicialment, i com molts altres fenòmens explicats per la psicologia, va tenir lloc un període d'experimentació. En aquest, l'autor va descobrir que, si sotmetia a un animal a descàrregues elèctriques sense permetre-li escapar d'elles, arribava un punt en que aquest animal deixava d'emetre respostes evasives tot i que, per exemple, la gàbia romangués... [+]


15/05/2017

La negació com a mecanisme de defensa

Podem definir els mecanismes de defensa com processos interns o inconscients que s'encarreguen de minorar les conseqüències negatives generades per esdeveniments intensos, de tal manera que l'individu pugui continuar funcionant normalment. D'aquesta manera, procuren mantenir el balanç psicològic. També reben el nom d'estratègies d'afrontament, però tenint en compte que aquestes no es desenvolupen de manera conscient sinó de forma... [+]


10/05/2017

Què és el locus de control? Definició, característiques i repercussió

Sent que és responsable dels seus actes?, Considera que són els seus esforços els que determinen el resultat final? O per exemple, Pensa que posseeix poca influència sobre els diferents esdeveniments? Són forces externes les que acaben determinant el transcurs de les coses? És tot qüestió de sort o atzar?

En observar les diferents preguntes, a part d'haver-se sentit més o menys identificat, haurà pogut observar algunes... [+]


02/05/2017

La dependència emocional i els seus falsos beneficis

En termes generals, podem definir la dependència emocional com un estat psicològic caracteritzat per una necessitat afectiva excessiva i per la recerca contínua d'aprovació. A més d’això, la por a la soledat i/o al rebuig o la manca d'iniciativa/passivitat constitueixen algunes de les principals variables encarregades... [+]