93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

21/06/2017

Com afecten les estacions de l'any al nostre estat d'ànim?

Actualment, i des de fa cert temps, ens trobem patint de forma constant canvis bruscs en el nostre clima, traduït en una disminució i / o augment de la intensitat i freqüència de les diferents condicions meteorològiques i especialment de la temperatura. Això repercuteix directament en el nostre estat d'ànim.

Les condicions climàtiques i especialment la llum exerceixen una gran influència en el nostre estat psicològic... [+]


16/06/2017

Què són les dislàlies?

La dislàlia és una alteració específica de la parla caracteritzada per dificultats en l'articulació d'algun o alguns fonemes, ja sigui substituint aquests per altres, o per l'alteració o absència d'alguns sons concrets. Avui dia constitueix un dels problemes de la parla i del llenguatge més freqüents... [+]


06/06/2017

Funcions cognitives alterades en l'Esquizofrènia

L'esquizofrènia, a més de ser el trastorn psicòtic més freqüent, constitueix avui dia un dels problemes psicològics més deshabilitants, afectant aproximadament a un 1% de la població mundial segons l'OMS. Aquesta patologia es caracteritza principalment per dificultar els processos mentals provocant al·lucinacions, deliris, pensaments desordenats i un llenguatge i una conducta inusuals (coneguts com "símptomes psicòtics").... [+]


23/05/2017

La impulsivitat: definició, característiques i estratègies per manejar-la

Aquest concepte constitueix un dels trets de personalitat més predominants de la nostra societat. A nivell general, el podem definir com la predisposició a actuar o reaccionar de forma ràpida, espontània o inesperada davant d'estímuls o situacions externes o internes (del propi individu) sense existir una reflexió prèvia sobre les possibles conseqüències dels comportaments adoptats. Alguns dels principals components són: la recerca... [+]