93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Noticies

29/03/2018

Coaching de parella

Pel que fa al Coaching, aquest representa actualment un dels mètodes d'intervenció més prometedors. A nivell general, procura principalment guiar, instruir, acompanyar o entrenar a la persona (o en aquest cas persones), centrant-se en potenciar els seus recursos personals per aconseguir la consecució d'objectius, metes i/o habilitats específiques.... [+]


23/03/2018

Diferències i similituds entre Anorèxia i Bulímia

La detecció i delimitació dels trastorns psicològics gairebé mai es troba exempta de complicacions. En aquest sentit, hi ha molt poques categories (per no dir cap) que gaudeixin de límits clars entre les seves característiques i definicions. Per això, la majoria d'ells mostra el que s'anomena comorbiditat, és a dir, l'ocurrència de dos o més problemàtiques en una mateixa persona. Aquest terme també s'utilitza quan... [+]


16/03/2018

Com actuen els ansiolítics i antidepressius?

El tractament dels diferents problemes psicològics abasta un ampli ventall d'estratègies, orientacions i recursos encarats a millorar l'estat anímic i l'adaptació de l'individu al seu entorn. Entre aquests, la psicofarmacologia resulta especialment útil en aquells casos en què es consideri important reduir alguns dels símptomes mostrats per la persona mitjançant l'ús de medicació. D'aquesta intervenció s'encarrega la psiquiatria, i encara... [+]


09/03/2018

En què es diferencien l'Autisme i la Síndrome d'Asperger?

Avui en dia, és molt probable que haguem sentit a parlar d'aquests dos conceptes, i que en moltes ocasions hagin aparegut simultàniament o com un mateix terme. Certament, i des de la seva definició inicial, encara ara hi ha dubtes sobre si han de ser concebuts com a entitats totalment diferents o com a parts d'un mateix continu. Per això, és important tenir en compte els orígens d'ambdós termes i algunes de les seves principals característiques... [+]