93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Teràpia de grup infantil y juvenil

Des de l'àrea infantojuvenil oferim tallers de teràpia de grup tant per dotar als nens i adolescents d'habilitats per millorar la seva qualitat de vida i funcionament diari; com per a pares, per proveir-los d'estratègies específiques pel maneig de  les situacions de difícil gestió que tinguin  amb els seus fills.


Mètode de treball:

  • Format: Grupal; format per 6 a 8 integrants.
  • Temps, Freqüència i Durada: Cada sessió tindrà una durada d'1 hora. El nombre de sessions variarà en funció del grup però es situarà entre 7 i 10 sessions amb una freqüència setmanal.
  • Intervenció: Ens basem en aquelles tècniques que han rebut major suport empíric i que, per tant, han demostrat major eficàcia, principalment les pertanyents a la teràpia cognitiu-conductual. A més, treballarem en col·laboració per adequar l'aplicació dels diferents procediments a les necessitats dels membres de cada grup.

A cada taller de teràpia de grup es treballarà mitjançant la interacció, la participació, l'escolta activa, la retroalimentació i la col·laboració, procurant permetre a cadascun dels membres compartir les seves experiències i elaborar possibles alternatives per manejar les diferents situacions que es presentin.

•    Habilitats Socials i reconeixement emocional en Trastorns de l'Espectre Autista: es tracta d'un grup terapèutic enfocat a nens de 8 a 11 anys diagnosticats de TEA i on es treballaran les diferents Habilitats Socials bàsiques, així com el reconeixement emocional; dues àrees que es veuen afectades en aquest tipus de nens i que els impedeix poder tenir una adaptació i funcionament social ajustat als diferents entorns dels quals participen, cosa que acaba impactant en el seu estat emocional i en la seva qualitat de vida.
El grup comprèn des d'activitats i dinàmiques grupals per dotar als nens de coneixements pràctics per resoldre diferents situacions socials, fins a tasques per a casa per poder generalitzar els aprenentatges que realitzen en el grup a la resta d'àmbits.
•    Grup de pares amb fills amb TDAH: donades les dificultats afegides que té l'educació i maneig de nens amb TDAH, aquest taller està dirigit a proporcionar des d'informació d’utilitat sobre el Trastorn i les dificultats que implica, fins a mètodes i estratègies per poder manejar de forma constructiva i útil el dia a dia amb nens diagnosticats de TDAH. Per exemple, com donar instruccions, de quina forma gestionar les rebequeries, etc. Es tracta d'un taller on els pares també podran parlar sobre les seves preocupacions i temors, així com els dubtes sorgits durant l'aplicació de les tècniques facilitades.
•    Escola de pares en parentalitat positiva: atesa l'elevada demanda existent amb nens amb problemes per acceptar els límits, per seguir les normes i assumir petites responsabilitats i autonomia, hem creat aquest grup terapèutic per dotar als pares d'estratègies basades en la modificació de conducta que els permetran ensenyar als seus fills a realitzar determinades conductes, potenciar la bona conducta i eliminar les conductes no desitjades des de l'enfocament d'una parentalitat positiva que és aquella que aposta per ensenyar, manejar i adaptar les conductes dels nostres fills potenciant, al seu torn, la seva autoestima i benestar emocional.