93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Teràpia de grup per a Adults

El tractament grupal per a adults busca enfortir, modificar i/o instaurar pautes i estratègies d'afrontament per millorar la qualitat de vida de tots els participants. Per tal de portar-ho a terme, es tindran en compte les necessitats i les dificultats presentades per cada un d'ells procurant identificar objectius i alternatives comuns mitjançant l'aplicació de tècniques que hagin demostrat la seva utilitat i eficàcia.


Mode de treball:


Format: En grup. Els tallers es conformaran d'entre 6 i 8 participants per grup, tant els grups d'adults com els de infantojuvenil.
Temps, Freqüència i Durada: Cada sessió tindrà una durada d'1 hora i 30 minuts. El nombre de sessions variarà en funció del grup però es situarà entre 7 i 9 sessions la freqüència serà setmanal.
Intervenció: Ens basem en aquelles tècniques que han rebut més suport empíric i que, per tant, han demostrat major eficàcia, principalment les pertanyents a la teràpia cognitiu-conductual. A més, treballarem en col·laboració per adequar l'aplicació dels diferents procediments a les necessitats dels membres de cada grup.

A cada taller es treballarà mitjançant la interacció, la participació, l'escolta activa, la retroalimentació i la col·laboració, procurant permetre a cada un dels membres compartir les seves experiències i elaborar possibles alternatives per gestionar les diferents situacions que es presentin.

Juntament amb lo exposat, oferim diferents tallers grupals:


•    Autoestima i Habilitats Socials: L'opinió o avaluació que realitzem respecte a la nostra persona posseeix una estreta relació amb la manera en què ens sentim, actuem i pensem respecte a nosaltres mateixos i els altres. D'aquesta manera, si treballem paral·lelament els dos conceptes, procurant potenciar una imatge i valoració positiva de nosaltres i facilitar l'adquisició de coneixements i habilitats específiques a nivell social, podem enfortir tant llaços afectius adequats com un major benestar personal.

•    Intel·ligència Emocional: De vegades resulta complicat identificar i comprendre el significat i la repercussió que posseeixen certes emocions tant a nivell personal com interpersonal. Això pot comportar problemes socials, familiars, laborals i evidentment personals. Per això, pot ser útil aprendre a gestionar i manejar les nostres emocions i les dels altres per millorar la nostra qualitat de vida.

•    Deshabituació Tabàquica: Deixar de fumar pot ser un dels nostres principals objectius. Tot i això, en moltes ocasions els diferents intents es veuen frustrats per diferents factors. En aquest taller aprendrem tècniques específiques per impedir que torni l'hàbit, procurant identificar les variables involucrades en cada cas.

•    Estratègies de maneig de l'Ansietat: Són moltes les situacions que de per si, poden generar-nos aquesta emoció, la qual resulta de vegades desbordant. L'important és aprendre a afrontar-la i manejar-la de manera que no suposi una limitació a les nostres vides. A partir de l'exploració i la identificació dels estímuls que generen ansietat, aprendrem tècniques específiques per gestionar-la de forma adaptativa.