93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Teràpia de grup

El tractament grupal o teràpia de grup constitueix un tipus específic d'intervenció psicològica realitzada en grup. L'objectiu recau en detectar, analitzar i modificar els recursos i les estratègies d'afrontament mitjançant l'aplicació de diferents procediments per part del professional o professionals, juntament amb la construcció d’un escenari de col·laboració i interacció entre tots els participants.La teràpia grupal ha demostrat àmpliament la seva eficàcia en diferents problemàtiques. En aquesta, la qual és guiada per un o dos professionals, l'escolta activa, l'empatia, la participació i la retroalimentació conformen alguns dels principals aspectes els quals han demostrat tenir en si mateixos un elevat potencial terapèutic. A més d'això però, l'aplicació de tècniques i exercicis específics, adequats sempre a les dificultats que presenten els membres del grup, resulta clau per facilitar i potenciar la millora, i per tant l'eficàcia del tractament.

Depenent de les necessitats de la persona i de la fase en què es trobi, la intervenció grupal pot utilitzar-se tant de manera exclusiva com paral·lelament a la teràpia individual. En qualsevol cas, constitueix un excel·lent complement el qual permet enfortir els coneixements adquirits i facilitar d'aquesta manera que els resultats es mantinguin al llarg del temps.

En què consisteixen els tallers grupals?


-    Ofereixen un espai d'interacció amb les persones que presenten dificultats similars.
-    Permeten la retroalimentació i el reforç al moment, i sessió a sessió.
-    Compartir i exposar vivències que ajudin al futur desenvolupament de cadascun dels membres del grup.
-    Establir i enfortir pautes d'interacció i comunicació adequades.
-    Aprendre de les estratègies i propostes dels altres que es generin per encarar situacions problemàtiques de la vida quotidiana.
-    Propiciar l'ajuda mútua, l'escolta activa, l'empatia i el reforç positiu en la interacció amb els altres.

Àrees de treball:


•    Teràpia de grup Infantil i Juvenil
•    Teràpia de grup per a Adults

Juntament amb aquestes, oferim tallers per a pares encarats a proveir d'estratègies específiques per a manejar les dificultats que aquests posseeixin amb els seus fills, juntament amb treballar aquells aspectes emocionals, cognitius i conductuals específics involucrats en cadascuna de les situacions per assegurar-nos generalitzar i mantenir els objectius aconseguits.