93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Neuropsicologia en la Tercera edat

La Neuropsicologia en la tercera edat és una especialitat dins de la psicologia que té com a objectiu analitzar i comprendre els mecanismes de funcionament cerebral de persones que es troben en la tercera edat.

S'emmarca dins de la neuropsicologia i, a diferència de la neuropsicologia infantil i juvenil i de la neuropsicologia en adults, se centra en les persones majors de 65 anys, per la qual cosa la problemàtica a la qual s'enfronta sol ser també diferent.  

Així, podem dir que s'encarrega d'avaluar i rehabilitar diferents funcions cognitives que intervenen en el dia a dia de les persones majors i que sovint es veuen interferides per l'estat d'ànim i per altres factors ambientals.   

Aquestes funcions també es poden haver vist afectades per diferents circumstàncies, tals com a traumatismes cranioencefàlics, accidents cerebrovasculars, tumors, malalties, etc. Són, no obstant això, molt importants, ja que incideixen sobre les conductes i els pensaments, així com també sobre la presa de decisions.   

En el cas concret de les persones majors de 65 anys, també podem trobar neuropatologies com la malaltia d'Alzheimer, la malaltia de Parkinson, la demència amb cossos de Lewy (DCL) i un altre tipus de problemes i patologies associats freqüentment a l'edat. És el cas, per exemple, d'altres processos o malalties que alteren o degeneren la constitució cerebral i afecten les capacitats cognitives.  

Quin és el paper de la Neuropsicologia en la tercera edat?

El paper de la Neuropsicologia en la tercera edat és, en primer lloc, ajudar a la realització d'un diagnòstic adequat. També es tracta d'un complement per a altres professionals clínics amb l'objectiu de desenvolupar un treball multidisciplinari adequat i proporcionar pautes a l'entorn familiar i social més proper a la persona afectada.   

A més, la Neuropsicologia és molt important per a una correcta rehabilitació de la persona que ha sofert una alteració en les seves funcions cognitives, ja sigui per una malaltia o per un accident o un ictus. La rehabilitació té com a objectius principalment:   
 
  • Recuperar la funció cognitiva perduda, deficitària o alterada.
  • Compensar o substituir una funció que s'ha pogut veure alterada.
  • Adaptar al màxim la vida diària del pacient compensat o substituint la funció cognitiva deficitària.

Això es pot aconseguir de forma interna, és a dir, potenciant altres processos cognitius, o de forma externa. En aquest cas, s'aconsegueix amb ajudes externes. En Gabinet Psicològic Mataró ens basem en l'evidència científica i en l'actualització constant dels nostres professionals. 

D'aquesta manera, treballem amb l'objectiu de buscar sempre la màxima autonomia dels pacients i dels seus familiars concentrant-nos en les activitats de la vida diària i en el seu funcionament quotidià. No dubtis a consultar-nos sobre qualsevol dubte o pregunta que tinguis sobre la Neuropsicologia en la tercera edat.   

Estarem encantats de resoldre els teus dubtes, estudiar el teu cas concret i oferir-te solucions perquè la persona afectada pot recuperar la seva funció cognitiva deficitària o, en cas que no sigui possible, compensar-la o substituir-la de manera que pugui portar una vida el més normal possible.