93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Neuropsicologia en adultsLa Neuropsicologia en adults és una especialitat dins de la psicologia que té com a objectiu analitzar  i comprendre els mecanismes de funcionament cerebral de persones que es troben en l'edat adulta.   


S'emmarca dins de la neuropsicologia i, a diferència de la neuropsicologia infantil i juvenil i de la neuropsicologia de la tercera edat, se centra en les persones entre 18 i 65 anys aproximadament. Així, podem dir que s'encarrega d'avaluar i rehabilitar diferents funcions cognitives que intervenen en el dia a dia de les persones adultes i que sovint es veuen interferides per l'estat d'ànim i per altres factors ambientals.   

Aquestes funcions també es poden haver vist afectades per diferents circumstàncies, tals com a traumatismes cranioencefàlics, accidents cerebrovasculars, tumors, malalties, etc. Són, no obstant això, molt importants, ja que incideixen sobre les conductes i els pensaments, així com també sobre la presa de decisions dels petits o joves.   

Quin és el paper de la Neuropsicologia en adults?   


El paper de la Neuropsicologia per a adults és, en primer lloc, ajudar a la realització d'un diagnòstic adequat. També es tracta d'un complement per a altres professionals clínics amb l'objectiu de desenvolupar un treball multidisciplinari adequat i proporcionar pautes a l'entorn familiar i social més proper a la persona afectada.   

A més, la Neuropsicologia és molt important per a una correcta rehabilitació de la persona que ha sofert una alteració en les seves funcions cognitives. La rehabilitació té com a objectius principalment:
  • Recuperar la funció cognitiva perduda, deficitària o alterada.
  • Compensar o substituir una funció que s'ha pogut veure alterada.
  • Adaptar al màxim la vida diària del pacient compensat o substituint la funció cognitiva deficitària.
Això es pot aconseguir de forma interna, és a dir, potenciant altres processos cognitius, o de forma externa. En aquest cas, s'aconsegueix amb ajudes externes. En Gabinet Psicològic Mataró ens basem en l'evidència científica i en l'actualització constant dels nostres professionals. 

D'aquesta manera, treballem amb l'objectiu de buscar sempre la màxima autonomia dels pacients i dels seus familiars concentrant-se en les activitats de la vida diària i en el seu funcionament quotidià. No dubtis a consultar-nos sobre qualsevol dubte o pregunta que tinguis sobre la Neuropsicologia enfocada als adults.   

Estarem encantats de resoldre els teus dubtes, estudiar el teu cas concret i oferir-te solucions perquè la persona afectada pugui recuperar la seva funció cognitiva deficitària o, en cas que no sigui possible, compensar-la o substituir-la de manera que pugui portar una vida el més normal possible.