93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Teràpia de parella

La teràpia de parella consisteix en un conjunt de tècniques i estratègies psicoterapèutiques que tenen per objectiu ajudar a resoldre dificultats en les relacions de parella.

Es tracta d'una de les conegudes com a Teràpies de família o parella, una categoria en la qual també s'inclou la teràpia familiar, enfocada en aquest cas a tractar problemes en l'àmbit de la família i no tant en el de la parella.  

En quins casos es pot acudir a teràpia de parella?

La teràpia per a parelles és un tipus de procés terapèutic dirigit per un psicòleg mitjançant el qual s'ajuda a les parelles a resoldre els seus problemes i a millorar la seva relació per aconseguir millores importants en la seva relació. Els problemes pels quals s'acudeix a la teràpia poden ser diversos i poden estar motivats per situacions quotidianes o per canvis en la relació o per part d'un dels membres de la parella. Així, per exemple, pot ser necessari recórrer a aquest tipus de teràpia en casos de gelosia, problemes sexuals, infidelitats, dificultats en l'educació dels fills, monotonia, distanciament, adaptació a diferents etapes del cicle vital, etc.  

Quin és l'objectiu de la teràpia de la parella?

L'objectiu de la teràpia és buscar noves formes de relació en la parella (més satisfactòries per a tots dos) tenint en compte les característiques i necessitats de cadascun dels membres. La teràpia també pot actuar com a suport per a la preparació d'un procés de ruptura o separació de manera constructiva, vetllant per la salut i el benestar dels seus membres i dels seus fills, en cas que els hi hagi.  

Quant dura la teràpia per a parelles?

Sol ser un procés de teràpia breu (d'entre 8 i 12 sessions). En el cas de la teràpia en parella de Gabinet Psicològic Mataró, les trobades es realitzen amb una freqüència que pot ser setmanal o  quinzenal, i solen tenir una durada d'una hora. No obstant això, pot variar en funció de cada cas en concret. És important que acudeixin els dos membres, si així ho estableix el professional encarregat de la teràpia, i que existeixi una bona voluntat per part dels dos membres de la parella.  

Qui realitza la teràpia de parella?

La teràpia en parella ha de realitzar-se per part d'un psicòleg expert en problemes de parella per garantir l'èxit de la teràpia. Si busques un psicòleg especialista en teràpia per a parelles a la zona de Mataró i el Maresme, no dubtis a sol·licitar hora de visita sense compromís en el nostre centre de psicologia clínica. Estarem encantats d'explicar-te en què consisteixen les nostres sessions de teràpia de parella i com poden ajudar-te en el teu cas en concret.