93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Trastorns de l'aprenentatge

Els trastorns de l'aprenentatge no estan directament relacionats amb la intel·ligència o la curiositat del nen.


Aquests van més enllà i interfereixen en la seva capacitat per parlar, aprendre matemàtiques o llegir. 

Les discapacitats o dificultats de l'aprenentatge engloben molts trastorns que interfereixen en la manera en la qual el cervell processa la informació. Això provoca dificultats a l'hora d'entendre alguns conceptes. Existeixen trastorns lleus i greus. 

En general, els nens amb trastorns de l'aprenentatge tenen un nivell d'intel·ligència normal o superior a la mitjana. Encara així, hi ha àrees de l'aprenentatge en les quals es troben dificultats. 

Per exemple, pot ser que trobi dificultats per reconèixer les lletres o d'agrupar-les per llegir. O potser tingui molts problemes per resoldre exercicis de matemàtiques. El problema sorgeix en la frustració, l'empipament o la depressió que neix de les dificultats que tenen els nens amb aquests trastorns per aprendre. És freqüent que no se sentin bé amb ells mateixos.


Quins són els causants dels trastorns de l'aprenentatge?

Gran part dels experts relacionen els trastorns de l'aprenentatge amb problemes neurològics lleus que afecten al cervell en la forma en la qual rep, interpreta i envia la informació. Els científics no han pogut concretar la causa exacta del trastorn. 

Molts relacionen aquests trastorns amb petites anomalies en el desenvolupament cerebral. Aquestes anomalies solen ser un factor comú dins d'una mateixa família amb el que pugui haver-hi una vinculació per genètica. Els trastorns en alguns casos també es deu a mares que han consumit alcohol o drogues durant la gestació.

Són molt comuns els trastorns de l'aprenentatge?

Hi ha divergència d'opinions en relació a aquest tema. Hi ha molts experts que asseguren que es diagnostica el trastorn sense una investigació profunda. A més molts afirmen que cap cervell funciona de forma perfecta i cada nen té una velocitat d'aprenentatge diferent. Encara així, hi ha altres especialistes que creuen que és necessari detectar i tractar, el més aviat possible, els problemes d'aprenentatge.  

Quins tipus de trastorns de l'aprenentatge hi ha?

Hi ha tres categories generals per identificar aquests trastorns:

  • Trastorns de la parla.
  • Problemes per llegir, escriure, aprendre matèries escolars.
  • Problemes de motricitat, memòria o coordinació.

Com es diagnostica un trastorn de l'aprenentatge?

Els psicòlegs es basen en les següents pautes per diagnosticar un trastorn de l'aprenentatge:

Primer: Existència d'una deterioració important en el rendiment escolar del nen. 

Segon: El problema ha de ser concret i no es pot diagnosticar un retard mental o un dèficit d'intel·ligència a nivell general. El quocient és adequat però el rendiment escolar està empitjorant. És per això que es realitzarà un test de CI i s'analitzarà el rendiment del nen juntament amb el seu entorn i el seu sistema educatiu. 

Tercer: El dèficit és precoç, ha de presentar-se en els inicis de l'escolarització del nen i no s'adquireix en etapes posteriors. 

Quart: No poden intervenir factors externs. Per diagnosticar un trastorn de l'aprenentatge el nen ha d'estar escolaritzat de forma normal. És a dir, si el nen ha estat absent en el col·legi o no ha rebut una educació adequada no es diagnosticarà un trastorn de l'aprenentatge.

Cinquè: Els trastorns de l'aprenentatge es descartaran si hi ha dèficit visual o d'audició sense corregir.

Quin és el tractament?

Una vegada diagnosticat el trastorn de l'aprenentatge, es realitzarà un programa d'educació especialitzat. Els trastorns de l'aprenentatge són per a tota la vida però hi ha moltes tècniques i teràpies que compensen aquesta discapacitat i li donen les claus als nens perquè puguin treballar en qualsevol entorn sense cap tipus de problema. 

Molts col·legis i educadors han creat mètodes d'ensenyament adaptats a les necessitats dels nens amb discapacitats per aprendre. D'altra banda, és imprescindible atendre a les necessitats psicològiques o emocionals. 

Els nens amb trastorns de l'aprenentatge se senten fracassats però amb un bon suport podran tenir una educació completament normal. Alhora, és importantíssim desenvolupar els talents de cada nen, pot haver-hi casos en què el nen presenti dificultats per aprendre a llegir però que tingui molta capacitat i habilitats artístiques. 

Reforçar positivament aquests talents pot ser clau per a la superació del nen.