93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Psicopedagogia

La psicopedagogia és la disciplina aplicada que estudia els comportaments humans en situacions d'aprenentatge.

Aquest vessant està interrelacionat amb altres com la psicologia evolutiva, la psicologia de l'aprenentatge, la pedagogia o la sociologia. En el Gabinet Psicològic Mataró estem especialitzats en tractaments psicopedagògics i dissenys de programes educatius per a nens amb problemes d'aprenentatge. 

Tenim molt en compte les aportacions en els camps de la pedagogia, l'educació especial i de teràpies educatives. La psicopedagogia no només es desenvolupa dins del context educatiu, sinó que també en l'àmbit familiar, centres de formació i capacitació, centres recreatius, etc.  

La psicopedagogia centra la seva acció en:    

 • Desenvolupament d’autoesquemes.
 • Educació compensatòria.
 • Prevenció de conductes disruptives.
 • Anàlisi, planificació, desenvolupament i modificació de processos educatius.


Àrees de treball de la psicopedagogia:

 • En nens: atenció a la diversitat. Abasta l'adaptació, el desenvolupament i la implementació de metodologies didàctiques, tenint en compte les característiques de cada nen i les seves necessitats educatives particulars.
 • En adolescents i joves: orientació acadèmica i professional. Aquesta part de la psicopedagogia se centra a potenciar la maduresa vocacional de l'individu, treballant l'autoconeixement del mateix, exercitant les estratègies de presa de decisions i oferint tota la informació necessària per a la presa de decisions futures.
 • Acció tutorial: es refereix a l'orientació oferta des de dins de les aules, centrant-se en la formació en valors, la resolució de conflictes, aprenentatge d'habilitats socials o la realització de tasques de conscienciació social.
 

A què ens referim amb intervenció psicopedagògica?

El paper del psicopedagog és per a molts casos l'orientació sota models i estratègies per recolzar el procés d'interpretació i actuació del subjecte. La intervenció psicopedagògica es considera un procés integrador i integral, on és necessari identificar en cada cas les possibles accions segons els objectius i contextos on es va a actuar. Aquesta actuació haurà d'explicar de tres principis essencials:  
 • Principi de desenvolupament: associat als diferents canvis vitals que un individu experimenta al llarg del seu desenvolupament evolutiu.
 • Principi de prevenció: té en compte la intervenció psicopedagògica de forma anticipada davant situacions que puguin entorpir el desenvolupament integral de les persones.
 • Principi d'acció social: l'individu intervingut fa un reconeixement de variables contextuals, fent ús de les competències adquirides durant la intervenció psicopedagògica, adaptant-se i fent front a un món exterior en constant transformació.
És per això que els psicopedagogs del Gabinet Psicològic Mataró estan totalment especialitzats en totes i cadascuna de les àrees d'aquesta disciplina. Ells aporten en cada cas els seus coneixements, creant un quadre estructural d'actuació per a cada individu, ja sigui en edats primerenques com en l'adolescència. 

Gràcies als nostres anys d'experiència, som especialistes a rehabilitar a nens, joves i adults que presenten un quadre de problema d'aprenentatge. Per això:  
 • Identifiquem amb exactitud quin tipus de problemes d'aprenentatge es donen en el subjecte, ja que existeixen diversos factors pel que es poden deure (immaduresa cognoscitiva, problemes familiars, falta de motivació per aprendre, etc).
 • Realitzem un diagnòstic precís per buscar el tractament més indicat per al pacient. En cas de ser necessari, comptem amb l'ajuda també de psicòlegs i psiquiatres, depenent el grau de dificultat d'aprenentatge que es diagnostiqui.
 • Finalment duem a terme l'avaluació i intervenció psicopedagògica. També treballem conjuntament amb els pares, orientant-los en la forma d'actuar i treballar al nen tant dins com fora de casa. El nostre equip proporciona, a més, material i recursos per a l'alumne.
 Amb tot aquest treball fet, els resultats no triguen a aparèixer. Gabinet Psicològic Mataró ofereix als millors professionals perquè s'impliquin en el tractament de tots els nostres clients. És per això que, davant qualsevol consulta, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. T’atendre’m amb molt gust.