93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Estimulació cognitiva i educació especial

L'objectiu terapèutic de l'estimulació cognitiva tant en nens com en adolescents és treballar l'actitud, l'autonomia, la motivació i l'autoestima.

A què se li crida estimulació cognitiva?  Podem definir-la com un conjunt de tècniques i estratègies dutes a terme mitjançant “Programes d'Estimulació” amb la finalitat d'optimitzar el funcionament de les funcions cognitives, tals com la percepció, l'atenció, l'abstracció, la memòria, el llenguatge o els processos d'orientació. Aspectes com l'actitud, l'autonomia, la motivació i l'autoestima són de gran importància per poder potenciar el desenvolupament harmònic i equilibrat de les persones, processos bàsics en l'aprenentatge del nen o adolescent.

Per a aquesta estimulació cognitiva, s'utilitzen materials, fitxes i exercicis específics i adequats a cada individu i cada necessitat educativa especial. En el Gabinet Psicològic Mataró, analitzem de manera exhaustiva cada cas i dissenyem un “Programa d'Estimulació” específic per al nen o l'adolescent amb la finalitat de tractar i potenciar els processos cognitius bàsics i d'aprenentatge

Aquest programa consta de fitxes i exercicis que, dissenyats pels nostres especialistes en estimulació cognitiva, afavoreix el desenvolupament evolutiu i la possible discapacitat de cada subjecte. Existeixen dos tipus d'aprenentatges, que són amb els quals un nen es va desenvolupant i formant:   

1. Aprenentatge formal: escolar, instructiu, acadèmic i autodidàctic.

2. Aprenentatge informal: es tracta de l'aprenentatge quotidià sense objectius programats i temporalitzats, com poden ser, per exemple, els que es fan en el context familiar, veient la televisió, amb els amics, o mentre es juga. Aquests són els processos bàsics que en el Gabinet Psicològic Mataró proposem estimular:
 • Atenció
 • Percepció
 • Memòria
 • Simbolització
 • Raonament
Els psicòlegs del Gabinet Psicològic Mataró coneixen molt d'a prop les tècniques per analitzar a cada subjecte, i poder així elaborar un informe d'estimulació únic per a cada nen. 

A partir d'aquest, es proposa dur a terme un tractament, determinant què àrees són les que necessiten major reforç o estimulació. És necessari estimular els processos cognitius bàsics amb exercicis i materials adequats a les necessitats dels nens amb dificultats en el desenvolupament evolutiu i dificultats en l'aprenentatge, perquè puguin ser funcionals, àgils, ràpids, i afavorir l'aprenentatge escolar i quotidià social. L'estimulació precoç ajuda a prevenir trastorns de l'aprenentatge i discapacitats en general. 

A més, és necessari també estimular les habilitats, competències i capacitats cognitives, vigilar que no es desviïn del procés de desenvolupament adequat.  

 

Estimulació precoç en nens a través de jocs:

De vegades treballar amb nens des del punt de vista psicològic o terapèutic pot resultar més complicat que fer-ho amb adults. És per això, que els nostres professionals ofereixen sessions d'estimulació precoç a través del joc, amb l'objectiu de treballar l'estimulació de nens amb dificultats.   

El nostre gabinet ofereix:  

 • Grups reduïts organitzats per edats i característiques personals.
 • Grups específics per a Trastorns de l'Espectre Autista (TEA).
 • Habilitats de Joc (joc simbòlic, joc cooperatiu, joc independent).
 • Habilitats Socials (autoestima, assertivitat, motivació, autoconfiança, etc).
 • Treball de les emocions (Teoria de la Ment) i l'expressió corporal mitjançant el joc.
 • Treball psicomotriu global.
L'estimulació primerenca ha de ser un espai individual, que s'ha de donar en un context individualitzat. Posteriorment, s'ha de treballar de forma tant grupal com a individual, per estimular els processos que permeten l’aprenentatge

En el Gabinet Psicològic Mataró aconsellem sempre, des del punt de vista professional, que els nens amb dificultats en l'atenció, el raonament, la memòria i el control cognitiu siguin estimulats perquè puguin afrontar amb major facilitat els aprenentatges escolars, problemes de la vida quotidiana i les respectives estratègies per trobar solucions.