93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Exploració cognitiva i de la personalitat

A què ens referim quan parlem de personalitat?

La personalitat determina la forma en què cada individu actua davant diferents circumstàncies. La personalitat pot ser un terme ambigu. Però des del vessant psicològic, es pot definir com el conjunt dinàmic de característiques psíquiques d'una persona. 

La personalitat és un patró d'actituds, pensaments, sentiments i repertori de conductes que caracteritza a cada persona, i que té una certa estabilitat al llarg de la seva vida. D'aquesta manera, les manifestacions d'aquest patró es repeteix en les diferents situacions, fent que la forma d'actuar del membre pugui ser predictible. 

És per això que les persones que pateixen un trastorn de la personalitat presenten comportaments, patrons de pensament i de reacció molt rígids. També mostren senyals d'inadaptació que solen pertorbar la seva vida personal, professional i social. Aquests trets de caràcter i temperament poden donar-se des d'edats primerenques, o una vegada entrada ja l'edat adulta. 

A més, poden causar una deterioració significativa en el funcionament social de la persona. Per conèixer a fons la personalitat d'un individu, s'utilitza la psicologia cognitiva. És a dir, l'estudi dels processos mentals implicats en el coneixement, que té com a objectiu d'estudi els mecanismes bàsics i profunds pels quals s'elabora el coneixement, des del punt de vista de la percepció, la memòria i l'aprenentatge. 

Per la seva banda, la psicologia cognitiva estudia la forma en què les persones entenen el món en el qual viuen, i com adquirim la informació sensorial i la transformem, sintetitzem, elaborem, emmagatzemem i recuperem finalment per donar-li ús. Tot aquest procés fa que les persones siguin capaces de tenir expectatives de les conseqüències que pot tenir un acte o esdeveniment. 

Des d'un enfocament més motivacional, la cognició està principalment en funció dels pensaments de la persona i no d'algun instint, necessitat, pulsió o estat d'activació. En el Gabinet Psicològic Mataró estem especialitzats en l'estudi i el tractament de la personalitat patològica. És per això, que realitzem una exploració de la personalitat molt completa que consta de dues parts:
  • Entrevista clínica personal al pacient.
  • Diferents proves dissenyades específicament per a l'estudi de la personalitat.
Totes aquestes proves es duen a terme aproximadament en 2 o 3 hores. Posteriorment, s'emet un informe complet i detallat compost de les característiques dimensionals i categorials de la personalitat, a més d'un complet informe dels trets psicopatològics actuals del pacient, amb la seva pertinent recomanació terapèutica per a la solució dels problemes detectats en l'exploració psicopatològica i de la personalitat de l'interessat.


Tipus de Trastorns de la Personalitat:

  • Trastorns psicològics en adults: per a aquest tipus de trastorn, el nostre equip està totalment especialitzat en la teràpia cognitiu-conductual, la qual posseeix una eficàcia àmpliament demostrada en nombrosos estudis científics. Amb més de 10 anys d'experiència, els nostres psicòlegs i psiquiatres t'ofereixen la millor teràpia per solucionar els teus problemes.
  • Trastorns de personalitat en nens: l'estructura psíquica concreta de cada nen es revela per la seva manera de pensar i expressar-se, en les seves actituds i interessos i en els seus actes. La seva realitat psicològica es caracteritza pel funcionament integrat d'un conjunt de mecanismes i processos de naturalesa biopsicosocial que es manifesta en totes les seves accions. La intel·ligència, el caràcter, el temperament i la pròpia constitució, són els atributs que formen la seva personalitat.
Tant en nens com en adults, cadascun d'aquests atributs actua de forma específica sobre un aspecte de la conducta, de manera que les aptituds intel·lectuals es veuen reflectides en el rendiment de cada persona, el caràcter en les seves actituds i hàbits, el temperament en la seva expressió afectiva i la constitució en el funcionament biològic. 

Per tot això, en el Gabinet Psicològic Mataró dissenyem un tractament a mesura, pautat de forma individual i exclusiva. Una vegada el pacient ha evolucionat de manera positiva, realitzem visites de seguiment per comprovar la consolidació de l'après i modificat per l'individu. Per conèixer a fons la personalitat d'un individu, s'utilitza la psicologia cognitiva. 

És a dir, l'estudi dels processos mentals implicats en el coneixement, que té com a objectiu d'estudi els mecanismes bàsics i profunds pels quals s'elabora el coneixement, des del punt de vista de la percepció, la memòria i l'aprenentatge. Per la seva banda, la psicologia cognitiva estudia la forma en què les persones entenen el món en el qual viuen, i com adquirim la informació sensorial i la transformem, sintetitzem, elaborem, emmagatzemem i recuperem finalment per donar-li ús.  

Tot aquest procés fa que les persones siguin capaces de tenir expectatives de les conseqüències que pot tenir un acte o esdeveniment. Des d'un enfocament més motivacional, la cognició està principalment en funció dels pensaments de la persona i no d'algun instint, necessitat, pulsió o estat d'activació.