93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Trastorns de l'eliminació

Entre els 3 i els 5 anys, els nens són capaços de controlar els seus esfínters. A partir d'aquesta edat, la incontinència urinària o fecal es consideren trastorns de l'eliminació.

El control dels esfínters sol desenvolupar-se de forma semblant en la majoria de nens. Els passos són els següents:

  1. Continència fecal nocturna
  2. Control fecal diürn
  3. Continència urinària diürna
  4. Control nocturn de l'orina
Aquest últim és el que més triga a desenvolupar-se i és per això que hi ha molts nens que mullen el llit.


Quins són les causes dels trastorns de l'eliminació?

Els trastorns de l'eliminació poden tenir causes orgàniques: irritacions, afeccions urològiques, cistitis però també pot haver-se donat el fet que la bufeta està disminuïda. Això implica que els nens amb trastorns de l'eliminació anorètics (orina) necessitin anar freqüentment al bany. Hi ha vegades que els trastorns són d'origen neuromuscular i afecten al sistema genitourinari, els centres del cervell o la medul·la espinal. 

Quan un nen amb més de quatre anys d'edat orina durant la nit fora del bany, és necessari acudir al pediatre per poder descartar les causes orgàniques anteriorment descrites. Una vegada es descarten aquestes possibles afeccions s'atribueix el problema a una afecció psicològica. És per això que s'acudirà a un psicòleg infantil. 

 Les causes psicològiques poden ser moltes: El nen no ha après correctament a utilitzar el bany o la seva pell és insensible a la humitat, moltes vegades per fer servir massa temps bolquers. Quan el nen és insensible a la humitat el seu cos no reacciona si se sent humit quan està dormint. En alguns casos el nen busca la reacció dels seus pares perquè obté alguna cosa a canvi, moltes vegades busca la seva atenció. En altres casos, els trastorns de l'eliminació es deuen a problemes emocionals tals com a canvis de col·legi, de casa, divorci dels pares o el naixement d'un germà menor. 

Tots els canvis que alteren l'entorn del nen poden ser agents que incideixin a desenvolupar aquests trastorns. En el cas de l'encopresis (defecar) es deu moltes vegades al restrenyiment, nens que retenen femta, la pressió del colon venç a l'esfínter i es produeixen aquestes evacuacions incontrolades.


Quins tipus de trastorns de l'eliminació existeixen? 

  Existeixen dos tipus de trastorns de l'eliminació:
 - Encopresis Consisteix en l'evacuació de femta en llocs no apropiats. És alguna cosa involuntaria normalment però hi ha vegades que els nens ho fan per buscar l'atenció dels seus pares. El nen ha de tenir uns 4-5 anys d'edat. 

 - Enuresis L'enuresis és un trastorn de l'eliminació que es defineix pel buidatge repetit d'orina en llocs no apropiats. Pot ser involuntari o intencionat. Es diagnostica quan hi ha certa freqüència, no hi ha una explicació mèdica darrera i és a partir dels 3 anys d'edat. Si interfereix en activitats quotidianes és un problema que ha de tractar-se amb un psicòleg infantil.


Quin és el tractament dels trastorns d'eliminació? 

El tractament aborda dues àrees, l'afectiva i la interpersonal. El tractament de l'àrea afectiva aborda els problemes, ansietats, pors parentals sobre l’enuresis o sobre les pròpies pors del nen en relació a l'afecció. Als pares se'ls recomanarà una teràpia cognitiva-conductual per manejar les preocupacions relacionades amb el trastorn del seu fill i tenir eines per afrontar el problema. Per al nen hi ha varietat de teràpies que treballaran els seus problemes: teràpies de la conducta per desensibilitzar les pors, teràpies de joc perquè s'expressi, maneig de conflictes, etc. 

A Gabinet Psicològic Mataró tenim psicòlegs especialitzats en teràpies infantils ja sigui per tractar autisme, trastorn de dèficit d'atenció i el trastorn de tics.