93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Trastorns de la comunicació

El llenguatge és un instrument fonamental i bàsic de la comunicació i la relació entre els humans. Els dèficits o trastorns de la comunicació poden ser els causants de problemes psicològics.

  En els nens, els problemes de comunicació poden ocasionar problemes d'inclinació, problemes amb el seu entorn social o arribar a provocar alteracions neurocognitives que suposen un dèficit en les habilitats d'anàlisis. El nen pot arribar a tenir seriosos problemes per abordar diferents situacions si no se li proposa una teràpia adequada al seu trastorn de comunicació.  

  Els nens amb trastorns de la comunicació tenen dificultats amb la pragmàtica, és a dir, les regles no parlades del llenguatge oral que permeten la creació de relacions entre persones. Els nens amb aquest problema no entenen la dinàmica de la conversa i acaben monopolitzant o interrompent les converses de forma constant. En altres casos el nen directament no parla.  

  Això no és culpa dels pares ni de falta d'educació. Les raons actualment, no són clares però per als nens amb un trastorn d'aquest tipus, usar el llenguatge de forma socialment acceptada és molt complicat. En alguns casos és difícil diferenciar entre un autisme o un trastorn de la comunicació ja que tots dos presenten habilitats de comunicació social limitades.  

Quines són les causes dels trastorns de comunicació?

No hi ha una explicació clara sobre les causes d'aquesta afecció. Es pensa que podria ser un trastorn del desenvolupament neurològic, un “desperfecte” en l'hemisferi dret del cervell que impedeix processar al 100% la informació verbal i visual. Hi ha altres teories que relacionen aquest problema amb deficiències en les habilitats del funcionament executiu.  

Quins són els símptomes dels trastorns de comunicació?

És normal tenir dificultats amb algunes situacions de la vida social. Encara així, per als nens amb un TCS, les situacions socials són una causa d'ansietat diària. Per exemple, per a un nen que sofreix un trastorn d'aquest caràcter, les situacions són molt més incòmodes ja que interromp o diu coses inadequades. Als nens amb TCS els costa molt aprendre les regles bàsiques de les converses: començar, escoltar, expressar preguntes, mantenir-se en la línia temàtica o saber quan s'acaba la conversa. Els símptomes apareixen durant la infantesa en edats primerenques però en alguns casos no es diagnostica fins que el nen no comença la seva escolarització. Els símptomes són els següents:
  • Poc interès en la interacció social i els processos de socialització.
  • Desenvolupament lent per adquirir els pilars del desenvolupament del llenguatge.
  • Monopolització de les converses o desviament constant dels temes.
  • No adapta la seva parla a l'audiència o receptor.
  • No adapta el llenguatge a les situacions que està vivint.
  • No fa referències per contextualitzar el seu discurs quan parla amb algú que no coneix.
  • No sap com saludar, aconseguir l'atenció d'alguna cosa o sol·licitar informació.
  • No entén el sarcasme.
  • No entén el llenguatge no verbal.
 

Quin és el tractament per als trastorns de comunicació?

No hi ha teràpies o tractaments específics però hi ha moltes maneres en les quals abordar el problema i poder entrenar les destreses de comunicació social del petit. D'una banda hi ha teràpia. El terapeuta treballarà amb el seu fill individualment per practicar la parla: desenvolupar temàtiques, prendre torn per parlar, concloure i totes aquelles pautes d'una conversa. Els pares també poden ajudar practicant i jugant a diferents rols a casa amb el nen.   

  Per a l'escolarització, s'ha de desenvolupar un Programa d'Educació individual perquè s'incloguin teràpies de la parla, desenvolupament de destreses socials i recolzament a classe. Al nostre centre de psicologia a Mataró trobaràs un equip de professionals que podrà ajudar-te amb el trastorn de la comunicació, ja sigui de forma presencial o mitjançant teràpia online.