93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Altres trastorns de la infància i la infantesa

Els trastorns en nens són pertorbacions o alteracions de la conducta del nen.

Per determinar un possible problema hauran de tenir-se en compte paràmetres clínics, psicològics, culturals i comportaments comuns. Encara que les conductes estan molt condicionades per les consideracions socioculturals, el trastorn ho identificarà l'especialista ja que té en compte tots els factors per diagnosticar. 

El psicòleg infantil podrà determinar la psicopatologia en funció d'una sèrie de condicions.

Aspectes a tenir en compte abans de considerar un trastorn de la infància

Abans de suposar que el nostre fill sofreix una psicopatologia, cal tenir en compte uns aspectes i entendre més al petit: 

- Els nens són individus canviants. Al llarg del seu desenvolupament, tant físic com a mental, es troben manifestacions de la conducta que no han de ser patològiques per molt que no les entenguem o no ens agradin. Són conductes adaptatives que dependran de la seva edat.

- El nen està constantment aprenent. Rep senyals del seu entorn i en moltes ocasions no sap respondre perquè no té l'experiència o les habilitats per fer-ho.

- No tots els nens saben recuperar-se de crisis de la mateixa manera, igual perquè tenen característiques diferents condicionades pel seu entorn. És per això que no tots els nens responen igual als fets que els preocupen o que no entén.

Encara que les malalties mentals infantils i els trastorns són difícils d'encaixar entre els pares i altres adults de l'entorn, els trastorns psicològics en nens són cada vegada més estudiats. 

Cada vegada existeixen més tractaments i possibilitats de superar les psicopaties. Fins a fa relativament poc, es creia que els trastorns d'aquest caràcter no apareixien fins a l'adolescència. Avui dia s'ha demostrat que molts trastorns psiquiàtrics adults neixen en la infantesa.  

Quins trastorns de la infància i la infantesa hi ha?

Existeixen diferents tipus de trastorns i sempre dependrà d'uns causants exteriors per l'entorn del petit, pel sistema neurològic o per traumes vitals. Entre alguns trastorns de la infància i la infantesa trobem: 

  - Ansietat infantil: Dins dels trastorns d'ansietat infantil trobem l'ansietat per separació, l'ansietat generalitzada, la fòbia social, el trastorn de pànic i el trastorn obsessiu compulsiu.   

Aquests trastorns es caracteritzen per l'ansietat enorme davant la presència d'algun agent extern, algú o alguna cosa que desencadena certa situació. La por és natural, tots els nens ho pateixen però parlem de fòbia quan es genera una crisi d'ansietat. 

  - Trastorn reactiu de la vinculació: Aquests trastorns neixen de la relació entre el nen i la principal persona que el cuida. Un vincle segur i de confiança assegurarà un bon desenvolupament del nen i relacions socials adequades en la vida adulta. Un nen amb aquest trastorn indica una relació inadequada per al seu nivell de desenvolupament. 

- Trastorns afectius i de l'estat d'ànim: En aquest grup trobem la depressió infantil i el trastorn bipolar. Aquests trastorns acostumen a tenir un quadre de símptomes semblat al dels adults.

- També existeix la timidesa com a trastorn, molt vinculada a la baixa autoestima i al dèficit d'habilitats socials. Hi ha teràpies per desenvolupar les habilitats per socialitzar i poder reforçar l'autoestima del menor. És important tractar-ho a temps ja que sinó es poden desencadenar trastorns més greus.

 - Mutisme selectiu: El mutisme selectiu neix de la timidesa, les fòbies o la falta de desenvolupament d'habilitats socials dels nens. És quan el nen decideix no parlar en ambients desconeguts.

- Trastorns del somni infantil: Hi ha nens que tenen problemes a agafar el son, es desperten sovint, tenen terrors nocturns, són somnàmbuls… El psicòleg ha de tractar totes aquelles alteracions que impedeixin que el nen no tingui una rutina de somni normal.

Més enllà dels trastorns de la infància existeixen problemàtiques que molts nens sofreixen com el bullying o el maltractament. En el Gabinet psicològic de Mataró també s'aborden aquests problemes perquè el nen no sofreixi psicopaties en un futur.