93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Trastorn negativista desafiant Trastorns de l'aprenentatge

Les primeres mostres del trastorn negativista desafiador es veuen en nens que es consideren difícils, que s'enfaden fàcilment i tenen problemes amb els adults.

Aquesta situació acaba sent molt complicada i provoca molt sofriment entre els implicats. Pot arribar a tenir conseqüències molt dures tant dins de l'entorn familiar com en l'entorn social i acadèmic. Aquest trastorn és un dels més freqüents entre nens i adolescents amb Trastorn per dèficit d'atenció o TDAH.
Aquest diagnòstic s'acostuma a realitzar en l'edat escolar, en primària, encara així hi ha manifestacions en pre-escolar. El trastorn negativista desafiador (TND) es caracteritza per pautes de conducta inadequades per al nivell de desenvolupament de l'individu i pel context social i cultural.
Es presenten conductes negativistes, desobedients, rebels, desafiadores i hostils cap a figures d'autoritat. Aquests comportaments acaben afectant a la seva vida social, acadèmica i al seu futur professional si no es recondueixen les conductes.
Normalment, es presenta en nens i pot acompanyar-los durant tota la seva escolarització. No obstant això, amb una teràpia adequada, el 70% dels casos tenen bons pronòstics. El TND afecta a entre el 3 i el 8% de nens. I a més, entre el 30 i el 50% de nens que tenen dèficit d'atenció mostraran el TND. Tant el TND com el TDAH són més freqüents en nens que en nenes.

 

Quins són les causes del trastorn negativista desafiador?

Aquesta afecció té causes molt variades i s'atribueix generalment a una combinació de factors psicològics, socials i biològics. És comú trobar-ho entre nens amb temperaments difícils o amb TDAH. També es presenta en nens amb dificultats d'aprenentatge relacionades amb el desenvolupament d'habilitats autònomes. Altres causants:
  • Actituds que reflecteixen el reforç negatiu utilitzat per pares o altres figures d'autoritat. En utilitzar reforços negatius s'augmenten els comportaments desafiadors i cada vegada són més intensos.
  • Circumstàncies socials afavoridores del trastorn: Pobresa, ambients marginals, falta de supervisió, actituds dictatorials o exageradament permissives per part dels pares i educadors.
  • Altres trastorns psiquiàtrics en la família.

Com es manifesta el TND?

Perquè es consideri trastorn ha d'haver-hi un comportament hostil i negatiu almenys sis mesos en el qual es presenti un quadre igual o molt semblant al següent:
- Té fortes rebequeries i s'enfada fàcilment.
- Discuteix amb les figures d'autoritat i amb adults.
- Desafia a adults i no compleix les seves demandes o ordres.
- Molesta a altres persones.
- Acusa als seus companys o persones properes dels seus errors i la seva mala conducta.
- Comportament colèric.
- Guarda rancor i es vol venjar.
Si el nen presenta aquestes conductes juntament amb els tests desenvolupats pel psicòleg es podrà definir el trastorn. A més, en alguns casos es diagnostiquen altres trastorns:
  • Trastorn bipolar
  • Dèficit cognitiu
  • Trastorns de conducta

Quin tractament hi ha per al trastorn negativista desafiador?

No existeix un tractament ràpid i senzill. Ha de ser personalitzat, s'estudia el cas del pacient i el seu entorn, les necessitats del subjecte i a partir d'aquí s'estableixen unes pautes per al tractament. És necessari crear una relació de confiança amb la família i el nen juntament amb el psicòleg per abordar la situació.
Els pares se senten desesperats, frustrats i cansats amb el que hem de reforçar les conductes positives. Tractar el problema al més aviat possible assegurarà un pronòstic fàcil i senzill i evitarà altres trastorns vinculats.
Els psicòlegs infantils del Gabinet Psicològic de Mataró són els professionals que ajudaran als pares i als seus fills a afrontar aquest tipus de trastorn i tornar a portar una vida feliç i estable.