93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Informes pericials i forenses

Es denomina Psicologia Forense al vessant aplicat de la psicologia jurídica en els tribunals.

El psicòleg forense és la persona experta en els àmbits del Dret Penal, Civil, de Família, Laboral, etc. Té com a funció principal oferir funcions de suport i assessorament als tribunals de justícia. 

L'objectiu principal de l'informe pericial psicològic és analitzar el comportament humà dins de l'àmbit de la Llei i el Dret. Un Jutge pot demanar auxili a un perit psicòleg per conèixer millor la naturalesa d'uns fets o d'una persona.

Així, mitjançant un informe pericial psicològic s'assessora al Jutge, la qual cosa li permet determinar:

 • L'estat en el qual es troba la salut mental d'una persona.
 • Avaluar si té seqüeles psicològiques d'algun succés traumàtic.
 • Dictaminar si és apta per a la guàrdia i custòdia de discapacitats o menors.
 • Valorar si és responsable penalment en funció d'un possible trastorn mental.
En l'actualitat, cada vegada és més freqüent la recol·lecció, anàlisi i presentació d'evidències psicològiques per a propòsits judicials. És per això, que la funció del nostre gabinet psicològic és millorar i potenciar la qualitat de les pericials psicològiques, a través de l'especialització i de l'ocupació de tècniques i coneixements propis de la Psicologia Forense.

En el Gabinet Psicològic Mataró som especialistes en:

 • Avaluació de nuclis familiars, competències parentals i psicopatologies menors.
 • Disseny i assessorament sobre plans de parentalitat.
 • Recomanacions sobre l'atribució de la guarda i custòdia dels fills en cas de divorci, nul·litat o separació.
 • Peritatges d'idoneïtat parental.
 • Valoració de danys i seqüeles psíquiques a accidents o situacions de treball.
 • Valoració del grau de dificultat i/o dependència en individus que han sofert una lesió cerebral com a conseqüència d'accidents laborals o de tràfic.
 • Valoració de danys i seqüeles per Mobbing o assetjament laboral, Burnout o Síndrome del desgast ocupacional.

Usos de l'informe pericial psicològic

En la majoria dels casos, un informe pericial psicològic ajuda en els judicis relacionats amb custòdies de menors a esclarir si els pares són aptes per a la guàrdia i custòdia dels fills en cas de separació. També són necessaris aquests tipus d'informes per informar de la situació del menor quant a la relació amb els seus pares. 

L'informe pericial psicològic pot determinar una invalidesa permanent, per exemple, en persones que tenen alguna afecció psíquica, judicis per maltractaments, assetjament laboral, etc. En conclusió, tota aquella informació que pugui ajudar al Jutge a determinar si una persona és responsable dels actes que es jutgen, ha d'estar reflectida en aquests informes.

Quina diferència hi ha entre l'Informe Psicològic Forense i el Psicològic Clínic?

La psicologia forense és la psicologia clínica aplicada al dret. La majoria de psicòlegs forenses ofereixen atenció clínica i pericial. Tenen com a objectiu ajudar a recuperar-se d'un trauma a persones amb estrès posttraumàtic, que poden venir daus per accidents, fets impactants dins de l'àmbit familiar o laboral, etc. 

No obstant això, quan un psicòleg actua com a perit, és a dir, com a psicòleg forense, avalua el grau en el qual es manifesta el trauma, avalua els danys psicològics ocasionats, descarta simulació o dissimulació i ajuda al fet que dins del marc legal es prenguin decisions el més correctes i ajustades als fets com sigui possible. 

Així mateix, l'avaluació psicològica forense és diferent de la realitzada amb finalitats clíniques. No tots els psicòlegs tenen experiència en avaluació forense. Després de la realització aquesta avaluació, els psicòlegs han de poder defensar les seves conclusions per mitjà d'explicacions clares. L'informe ha de ser presentat amb un llenguatge entendible, i amb unes conclusions i recomanacions, per afavorir la presa de decisió sense donar lloc a confusions.