93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Maltractament de gènere

El maltractament de gènere fins ara, ha estat un fenomen completament ignorat per la societat. És una de les manifestacions més òbvies de la desigualtat i de les relacions de poder establertes pels homes sobre les dones.

Encara així, és un concepte que encara genera confusió. No s'ha de confondre maltractament o violència de gènere amb la violència domèstica. La violència domèstica és qualsevol tipus d'expressió agressiva i violenta que es produeixi dins d'una llar (marit a esposa, esposa a marit, mare a fills, fills a pares etc.) L'única cosa que s'exclou és les relacions en parella en les quals no es conviu junts. D'altra banda, la violència de gènere s'entén com “La violència cap a una dona pel mer fet de ser dona”. I aquí incloem maltractaments de la seva parella, agressions sexuals o física d'estranys, mutilació genital… Hi ha moltes cultures que tenen arrelats actes de violència de gènere. En la definició de maltractament de gènere també s'inclouen aquells actes d'agressió verbal, mental, sexual o física i amenaces de cometre aquests actes, coacció i totes les formes de privació de la llibertat de l'individu pel seu sexe.  

Quins són les expressions de maltractament de gènere?

Les següents formes de violència són considerades maltractament de gènere. Si identifiques alguna d'aquestes és el moment de denunciar:   Violència física: Des d'empentes, pessics, mossegades, puntades, cremades o cops de puny. L'individu exerceix la seva força sobre el maltractat amb les seves pròpies mans o algun objecte o arma. És l'expressió de violència més visible.   Violència psicològica: La violència psicològica existeix sempre que hi hagi un altre tipus de violència. Són tot el seguit d'amenaces, vexacions, insults, menyspreus… cap a la víctima. La violència psicològica desvaloritza a l'usuari, suposa criticar el seu treball, les seves ideologies, les seves opinions, la seva forma de vestir-se i tot el que la constitueix com a individu independent. Moltes vegades, implica una manipulació. L'agressor és capaç d'usar llenguatge no verbal com fer-li el buit o mostrar-li una indiferència total per provocar-li sentiments de culpabilitat.   Violència econòmica: L'agressor controla totes les despeses de la víctima i l'accés als diners. No vol que treballi, l'obliga a lliurar-li els diners que guanya, l'hi gasta en el que vol. En algunes ocasions la víctima acaba sol·licitant préstecs a familiars o serveis socials per poder afrontar les despeses del seu agressor.   Violència sexual: Imposar relacions sexuals mitjançant la intimidació, la coacció i l'amenaça.  

Els signes per detectar el maltractament de gènere

Actituds, comentaris i fins i tot omissions són expressions de la violència de gènere. Es considerarà víctima del maltractament de gènere si la parella o ex parella desenvolupa les següents actituds:
 • Menysprea, ridiculitza o ignora els sentiments de la seva parella.
 • Insulta i menysprea a les dones globalment.
 • Si exerceix humiliacions, crits, insults tant en privat com en públic.
 • Amenaces tant a la víctima com a la seva família.
 • Realitza accions de violència física.
 • Aïlla a la víctima de familiars i amics.
 • Força a mantenir relacions sexuals
 • Controla els diners i les preses de decisions importants
 • No li permet treballar
 • Amenaces constants a deixar-ho

Les relacions saludables són aquelles en les quals la confiança i el respecte mutu són dos aspectes primordials. Si en una relació la gelosia i el control es tornen més que freqüents és important alertar-ho i actuar. La dependència emocional d'una maltractada cap al seu maltractador és molt freqüent degut a la seva baixa autoestima però existeixen teràpies per poder superar aquest problema. En moltes ocasions, es recorren a informes pericials que ajuden als jutges a albirar els casos, sobretot quan hi ha per mitjà menors.