93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Disfuncions sexuals

Les disfuncions sexuals són problemes en el desig, l'orgasme i l'excitació (resposta sexual) que perjudiquen la vida eròtica satisfactòria, acaben afectant a la salut i a l'autoestima del subjecte així com a la relació amb la seva parella.

Les disfuncions sexuals són els problemes relacionats amb el funcionament eròtic d'un individu que normalment, li impedeix tenir una vida sexual adequada. A més, la sexualitat està molt vinculada a l'autoestima de les persones amb el que incideix de forma directa en com la persona se sentirà amb si mateixa.

Quins són els determinants de les disfuncions sexuals?

Els determinants són molt variats. Poden ser des de la pròpia naturalesa humana, és a dir, constitucions biològiques i psicologia fins a problemes en el vincle amb la parella, amb l'ambient social i cultural de l'erotisme o la integració de les potencialitats eròtiques de la persona. En psicologia, les disfuncions sexuals es descriuen com a síndromes. En totes hi ha unes característiques comunes.

Característiques principals de les disfuncions sexuals

Les característiques principals de les disfuncions sexuals són les següents:
 1. Són processos de naturalesa eròtica. L'erotisme és l'apetit per l'excitació sexual, l'excitació en si mateixa i l'orgasme com a culminació. La qualitat del plaure així com les construccions mentals entorn de les experiències també formen part de l'erotisme. Moltes vegades un cau en l'error de pensar que les disfuncions sexuals tenen a veure amb els processos eròtics que tenen a veure amb el cos però no hem de desestimar els factors psicològics i experiencials.
 2. Moltes vegades se sofreixen algunes disfuncions sexuals com la anorgàsmia per la pròpia ideologia d'una societat ja que creuen que certes conductes sexuals són desitjables.
 3. Són processos recurrents i persistents en la vida eròtica dels individus
 4. Es presenten clínicament com a síndromes, grups de símptomes que permeten identificar grups de persones amb afeccions semblants. No obstant això, no sempre es poden determinar les causes i per això no es consideren malalties en si.

Classificació de les disfuncions sexuals

 • En el cas que les disfuncions sexuals estiguin relacionades amb l'excés o la falta de ganes, les classificarem per disfuncions sexuals del desig.
 • Si l'individu té problemes a sentir-se excitat o a tenir una erecció seran disfuncions sexuals de l'excitació.
 • Si l'individu no arriba a l'orgasme o no ejacula en el cas masculí, seran disfuncions de l'orgasme (ex. Anorgàsmia)

Quines disfuncions sexuals hi ha?

Entre unes altres, trobem les següents que són les més freqüents:
 • Anorgàsmia: Es coneix com la falta d'orgasmes. El subjecte no és capaç de sentir orgasmes. Hi ha molts factors que intervenen, sobretot culturals.
 • Aversió sexual: Atacs de pànic, por, fàstic, ansietat davant l'acte sexual. És un rebuig total de la sexualitat.
 • Disparèunia: Dolor durant o després de les relacions sexuals.
 • Ejaculació precoç: Quan la resposta sexual orgàsmica es presenta molt abans del desitjat.
 • Desig sexual hipoactiu: Sota interès sexual.
 • Impotència: L'home no pot mantenir l'erecció per a la penetració.
 • Vaginisme: És un espasme muscular involuntari dels músculs de la vagina que provoca la impossibilitat de la penetració. El vaginisme neix sobretot de violacions o pedofília en la infància.

Quins són les causes de les disfuncions sexuals?

Són molt freqüents en drogodependents, alcohòlics o addictes als psicofàrmacs. Moltes drogues afecten en el procés de l'excitació i de l'orgasme. Entre altres causes també apareixen els desequilibris hormonals, la baixa testosterona es relaciona directament amb el desig tant en homes com en dones. 

 Finalment, les causes psicològiques com la baixa autoestima, la depressió, l'ansietat o els traumes per abusos sexuals són agents clarament causants de les disfuncions sexuals. Actualment, hi ha teràpies tant en parella com individuals que ajuden molt a l'hora de resoldre aquestes disfuncions.