93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Logopèdia

La Logopèdia, també denominada teràpia del llenguatge, és la disciplina que s'ocupa dels trastorns de la comunicació humana.


Poden ser manifestats a través de patologia i alteracions en la veu, la parla, el llenguatge (oral, escrit i gestual), l'audició i les funcions orofacials, tant en població infantil com en adulta.
De fet, la paraula logopèdia prové del grec logos, que etimològicament significa logo (paraula) i paideia (educació). Així doncs, la pròpia paraula ja ens dóna una sèrie de pistes importants sobre el concepte al que representa.

Per això, podríem dir que la teràpia del llenguatge no s'ocupa solament de la paraula aquesta i escoltada, sinó també del llenguatge. Així doncs, tracta l'articulació dels sons i la veu que fa possible la parla. A més, també se centra en la recepció dels sons i en la seva audibilitat.

En el cas del llenguatge, estudia el processament, la compressió i l'expressió oral i escrita. A més, la comunicació no verbal també pot ser objecte d'estudi per part dels logopedes.
La teràpia del llenguatge abasta tot aquest camp tant en la població infantil com a adulta, per això, podem parlar i diferència entre logopèdia infantil i juvenil i de logopèdia d'adults.

Quin és la funció del logopeda?


A grans trets podríem dir que la principal funció dels logopedes o terapeutes del llenguatge és detectar, identificar, avaluar i proporcionar un tractament adequat a totes aquelles persones que sofreixen o estan en risc de sofrir alteracions del parla, la veu, el llenguatge, la comunicació, la deglució, o altres trastorns relacionats.

A més, el logopeda també ha d'encarregar-se d'oferir serveis de consulta, orientació i seguiment als seus pacients amb patologies relacionades amb la comunicació

Què tracta la logopèdia?


La teràpia del llenguatge tracta tots els trastorns relacionats amb la parla i la comunicació. En Gabinet Psicològic Mataró oferim tractaments per a diferents tipus de trastorns i alteracions, com poden ser:

  • Trastorns del parla i del llenguatge: Dislàlies, retard del parla, retard de llenguatge, trastorn específic de llenguatge i disfàsies.
  • Alteracions de la lectoescriptura: Dislèxia, disortografia i disgrafia.
  • Teràpia Miofuncional: Deglució atípica i disfagia.
  • Alteracions del ritme i disfèmia.
  • Alteracions neurològiques: Afàsia i disàrtria.

Quins mètodes i teràpies s'utilitzen en logopèdia?


La logopèdia es val d'una sèrie de teràpies i mètodes per aconseguir resultats en els seus pacients. L'aplicació d'un o un altre dependrà de cada patologia o trastorn o de cada tipus de pacient.

Per aquest motiu, cada pacient és avaluat i diagnosticat i després rep un tractament personalitzat en funció de les seves necessitats i problemes amb la finalitat d'aconseguir una reeducació de la parla, la pronunciació o la comunicació.

Si tens problemes relacionats amb la parla o la comunicació o coneixes a algú que els té no dubtis en posar-te en contacte amb Centre Psicològic Mataró.
Estarem encantats d'atendre't, escoltar els teus dubtes i preguntes i estudiar el teu cas per poder oferir-te un tractament personalitzat que t'ajudi a superar els teus problemes i a recuperar una comunicació completament normal.