93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Neuropsicologia

Neuropsicologia, en què consisteix i com avaluar els danys


La neuropsicologia convergeix entre la neurologia i la psicologia.

És una disciplina fonamentalment clínica que estudia els efectes d'una lesió, dany o funcionament anòmal en les estructures del sistema nerviós central causa sobre els processos cognitius, psicològics, emocionals i del comportament individual.

Aquestes lesions poden estar provocades per traumatismes cranioencefàlics, accidents cerebrovasculars o ictus, tumors cerebrals, malalties neurodegeneratives o malalties del desenvolupament.

Aquestes funcions cognitives intervenen en el nostre dia a dia i es veuen, a més, interferides pel nostre estat d'ànim i per tot un seguit de factors ambientals, com a nostra personalitat o coeficient d'intel·ligència. Incideixen sobre les nostres conductes, pensaments i presa de decisions.

Dins de la neuropsicologia existeixen diversos enfocaments, entre els quals es troba la neuropsicologia clínica, la cognitiva i l'experimental. A més, les funcions cognitives són diverses i tenen molts aspectes a tenir en compte, com per exemple:

 •      Atenció i concentració
 •      Memòria
 •      Percepció
 •      Aprenentatge
 •      Funcions executives (presa de decisions, raonament, resolució de problemes,
 •      Velocitat de processament, planificació i organització).
 •      Llenguatge (lectura i escriptura)
 •      Altes capacitats
 •      Habilitats visoespacials


El neuropsicòleg té com a funció principal avaluar els efectes psicològics i comportamentals del dany cerebral d'una persona amb la finalitat de detectar i establir una relació entre les zones anatòmiques i les funcions cognitives afectades, amb l'objectiu de delinear un programa de rehabilitació neuropsicològica pertinent.


Les funcions cognitives poden veure's alterades per diferents circumstàncies:


 •     Dany cerebral adquirit (patologies com el ictus, traumatisme cranioencefàlic, tumors cerebrals, esclerosi múltiple, etc.) i altres alteracions del sistema nerviós central, que provoquen alteracions en el neurodesarrollo normal de les persones.
 •     En l'àmbit infantil i juvenil: alteracions cognitives que poden interferir en els processos d'aprenentatge (discalcúlia, trastorn de l'aprenentatge no verbal, trastorn específic del llenguatge, etc).
 •     Neuropatologies: malalties com la de l'Alzheimer, Parkinson, Cossos de Lewy, demències vasculars i altres processos que alterin o degenerin la constitució cerebral.


Exploració i rehabilitació neuropsicològica


L'exploració neuropsicològica serveix per orientar i puntualitzar el diagnòstic i com a complement per a altres professionals clínics per dur a terme un treball transdisciplinar adequat i propiciar unes pautes als familiars de l'entorn més proper. La seva durada pot variar en funció del pacient i les proves realitzades. Amb un diagnòstic adequat s'inicia la rehabilitació que té principalment dues finalitats:


    - Recuperar una funció cognitiva deficitària o alterada.

    - Substituir una funció i adaptar-la al màxim a les activitats de la vida diària del pacient.


En els casos que un programa de rehabilitació no és possible, es proporciona una estimulació cognitiva a l'afectat.

Avui dia, la neuropsicologia es val en mètodes experimentals, de l'observació clínica, recolzant-se en els estudis d'imatges del cervell (TAC, RMN, PET, SPECT, IRMf, flux sanguini relatiu, etc.) i de les ciències cognoscitives per dissenyar esquemes de funcionament de rehabilitació de les funcions danyades o perdudes, basats en les funcions preservades.


En què consisteixen les proves neuropsicològiques?


En l'actualitat, molt del treball clínic se segueix fent amb proves neuropsicològiques i amb instruments que exploren en profunditat les diverses funcions cognitives, donant com resultat un informe de l'estat en què es troba el pacient.

L'avaluació pot ajudar a identificar en àrees o funcions específiques. Aquestes proves són especialment útils per identificar la presència i naturalesa de trastorns cognitius precoços lleus.Per tot això, el Gabinet Psicològic Mataró està basat en l'evidència científica i en l'actualització constant i a buscar sempre la màxima autonomia dels pacients i dels seus familiars concentrant-nos en les activitats de la vida diària i en el seu funcionament quotidià.