93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Terapia de parella i familiar

En Gabinet Psicològic Mataró comptem amb profesionals especialitzats en solventar problemes familiars i de parella.


Les parelles passen per múltiples etapes durant la relació i moltes vegades hi ha moments de dificultat en els quals la teràpia de parella pot ajudar molt.
La relació amorosa normalment es genera a partir de 3 conceptes: Confiança, passió o intimitat i compromís. Moltes vegades, per la convivència o per problemes concrets un d'aquests 3 aspectes falla i és aquí quan la parella entra a les àrees de dificultat.
Quins són els desencadenants dels problemes de parella?
Normalment, les àrees de dificultat amb les quals s'enfronten les parelles són les següents:    Problemes econòmics.
 •     La relació amb els sogres.
 •     Desacord en les responsabilitats del nucli familiar o de les tasques de la llar.
 •     Desequilibri de poder.
 •     Divergències d'opinió amb l'educació i la cura dels fills.
 •     No hi ha la comunicació necessària.
    Problemes sexuals per poca intimitat o per no expressar la falta de gaudi.
Moltes vegades, els problemes neixen de no saber comunicar els problemes de forma assertiva o no tenir en compte els problemes de l'altre.

Com són els conflictes en una parella que necessita teràpia?

 1.     Les parelles amb conflictes es fixen únicament en les conductes negatives de l'altre i disminueixen la importància dels comportaments positius.
 2.     S'atribueix el problema a motius incorrectes. Es busquen culpables o s'atribueixen els problemes a males intencions que no són fàcils de provar o elements de la pròpia personalitat.
 3.     Xoc d'expectatives.
 4.     Idees no racionals, com per exemple, esperar que l'altre ens llegeixi la ment.

Quan és aconsellable la teràpia de parella?

Quan hi ha un malestar permanent en la relació, mai es resolen els conflictes, tots els intercanvis són negatius, no es reconeix el que es fa bé o costa molt demanar perdó.
També és necessari acudir a teràpia si la parella mai és capaç de posar-se d'acord, si la convivència és molt dolenta o si hi ha falta de confiança.

Com s'ha de plantejar i desenvolupar la teràpia de parella?

Ambdues parts han d'estar motivats per restaurar la convivència satisfactòria i feliç en la seva dinàmica de parella. En la teràpia de parella es tractarà d'abordar el següent:

 •     Augmentar l'intercanvi de comportaments i conductes positives. Augmentar l'afecte i les activitats que puguin aportar felicitat en la parella.
 •     Reconstruir la història de la parella.
 •     Treballar la comunicació. Entrenar les habilitats comunicatives i la capacitat de resoldre problemes de forma assertiva.
 •     Desfer-se de les atribucions, idees i expectatives irreals.
 •     Introduir conductes positives front la negativitat.
Quan es detecta l'avanç en la teràpia de parella?
Més intimitat, més comprensió, més desig sexual i més inclinació.

Teràpia familiar

La unitat familiar és molt important, quan els conflictes incideixen en la convivència de forma constant i no és possible conviure amb els nostres sers estimats és imprescindible acudir a un psicòleg que ens ajudi amb la teràpia adequada.

La teràpia familiar és necessària en crisis familiars, en problemes de llarga durada que afectin a tots els familiars de forma indirecta o directa. Alguns exemples serien:

    - Problemes nascuts de trastorns en la conducta alimentària en un dels familiars.
    - Addiccions d'un dels familiars.
    - Dificultat per controlar l'agressivitat o els impulsos.
    - Falta de tolerància i frustració entre els membres de la família.

No hem de sentir-nos frustrats si hi ha problemes de convivència o de comunicació. El psicòleg ens donarà unes pautes i ajuda per poder bregar amb les conductes negatives i restablir la dinàmica de felicitat dins de la llar. L'important és no tirar la tovallola i almenys intentar bregar amb els problemes de forma més positiva.