93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Psiquiatria d´adults

La psiquiatria d'adults és la branca de la medicina que estudia els trastorns mentals en les persones que es troben en l'edat adulta.


El seu objectiu és avaluar, diagnosticar, tractar i rehabilitar als pacients amb trastorns mentals i assegurar la seva autonomia i adaptació.Es tracta, per tant, d'una branca o especialització de la medicina centrada en l'estudi de les malalties mentals, així com en la seva prevenció, diagnòstic i tractament.


En el Gabinet Psicològic Mataró estem especialitzats en el tractament dels diferents trastorns psiquiàtrics d'adults, tals com la depressió, l'ansietat, l'esquizofrènia, el trastorn obsessiu compulsiu, el trastorn bipolar, entre uns altres. A més, comptem amb un equip de psicòlegs especialitzats en tractaments psicoterapèutics que poden ajudar a les persones amb problemes psiquiàtrics.


Trastorns psiquiàtrics

Les malalties mentals o psiquiàtriques abasten una àmplia varietat de trastorns amb característiques diferents. En general, podríem dir que són alteracions dels processos de raonament, de comportament, de la percepció de la realitat i de la forma de percebre i gestionar les relacions amb els altres.

No existeix una única causa que permeti explicar aquests trastorns i es creu que poden ser el resultat de la combinació de causes biològiques, socials i psicològiques.


La psiquiatria d'adults estudia i tracta, entre unes altres, malalties com les següents:

  • Trastorns neuròtics: les anomenades neurosis (trastorns depressius, d'ansietat, de tipus sexual, trastorns del somni, adaptatius…). Afecten, principalment, a la percepció del subjecte sobre si mateix, així com també a les seves relacions més properes (família, amics…).
  • Trastorns psicòtics: són aquells anomenats també psicosis. Alguns dels més destacats són els trastorns depressius  i bipolars, encara que també s'inclouen en aquesta categoria l'esquizofrènia. Inclouen al·lucinacions, deliris i alteracions greus de la vida afectiva i de les relacions personals.

Tractaments

Els tractaments de psiquiatria per a adults poden variar de forma considerable en funció del tipus de malaltia mental que s'estigui tractant i dels símptomes que present el pacient. No obstant això, com a norma general, els tractaments psiquiàtrics solen dividir-se en dos grans grups:

  •  Biològics: es consideren biològics els que actuen a nivell bioquímic en el cervell. Els fàrmacs psicotròpics, inclosos en aquesta categoria de tractament psiquiàtric, són el tipus de fàrmac més utilitzat en l'actualitat per a problemes psiquiàtrics.
  •  Psicoterapèutics: es tracta dels tractaments que usen la psicoteràpia (aplicació de la psicologia clínica) per ajudar al pacient a millorar la seva condició. En aquest grup podem incloure la teràpia cognitiu conductual, la teràpia EMDR o la teràpia sistèmica, entre unes altres.

En ocasions, la teràpia d'elecció per resultar la més eficaç en alguns casos, consisteix en la combinació de tots dos per obtenir millors resultats.