93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Psicologia d´adults

La psicologia d'adults és la ciència que tracta la conducta i els processos mentals dels individus en edat adulta. Concretament, se centra en tres dimensions d'aquests processos: cognitiva, afectiva i conductual. El seu camp d'estudi abasta tots els aspectes de l'experiència humana.

La pròpia paraula ens permet fer-nos una idea de les seves àrees de treball, ja que prové del grec: psico- (activitat mental o ànima) i -logia (estudi).

En Gabinet Psicològic Mataró estem especialitzats en el tractament dels diferents trastorns psicològics d'adults i parelles mitjançant la teràpia cognitiu-conductual, la teràpia EMDR (Teràpia de Reprocesament a través de Moviments Oculars) i la teràpia sistèmica, l'eficàcia de la qual està àmpliament demostrada en nombrosos estudis científics per al tractament de qualsevol problema psicològic, sigui aquest un trastorn mental sever com la depressió major, un trastorn de conducta alimentària o un trastorn d'ansietat o problemes menors, però no per això menys importants, com la baixa autoestima o el dèficit en habilitats socials..

A més, els psicòlegs i psiquiatres que formem part del gabinet de psicologia de Mataró estem àmpliament formats i tenim més de 15 anys d'experiència en el tractament dels trastorns psicològics de l'adult com poden ser:

 • Trastorns de la conducta alimentària
 • Trastorns de l'estat d'ànim
 • Conflictes de parella
 • Addicció a Drogues
 • Addiccions comportamentals
 • Trastorns d'ansietat
 • Dependència emocional
 • Teràpia de parella
 • Teràpia familiar
 • Fòbies
 • Etc.

Àrees de treball de la psicologia d'adults

 • Avaluació: recollida d'informació del pacient i recollida de dades a través d'una exhaustiva entrevista clínica i la realització de proves per poder realitzar un diagnòstic clínic.
 • Intervenció: mitjançant la teràpia cognitiu- conductual o la teràpia EMDR apliquem tècniques psicològiques l'eficàcia de les quals està àmpliament demostrada en la literatura científica per al tractament dels problemes psicològics que presenta el pacient.
 • Realització d'informes psicològics: realitzem informes de personalitat, informes pericials i un altre tipus d'informes a petició del client.

La teràpia cognitiu-conductual

La teràpia cognitiu-conductual és una teràpia psicològica de llarga trajectòria que es basa en la relació que existeix entre pensament, emoció i conducta. Postula que la forma que tenim d'entendre el món i per tant, d'interpretar les coses que ens succeeixen, determinen directament les emocions que sentim i conseqüentment les conductes que duem a terme. Interpretar negativament un succés, necessàriament ens portarà a tenir emocions negatives i probablement conductes desadaptatives. Contràriament, interpretar un fet de forma positiva ens conduirà a sentir emocions positives i a realitzar conductes que ens van a afavorir.  La teràpia cognitiu-conductual adopta la tesi que la conducta humana és apresa i que aquest aprenentatge no es deu únicament a el binomi estímul-resposta. De fet, apunten a la formació de relacions de significat personals, esquemes de conducta o regles.

La teràpia cognitiu-conductual combina tècniques diferents, tals com :

 •  La reestructuració cognitiva
 •  L'entrenament en relaxació
 •  Estratègies d'afrontament
 •  Tècniques de resolució de problemes
 •  Tècniques d'exposició en viu i en imaginació
 •  Entrenament en habilitats socials
 •  Tècniques d'exposició amb prevenció de resposta

 Etc.

L'objectiu de la teràpia cognitiu-conductual és la modificació d'esquemes disfuncionals i dels pensaments que es produeixen de forma automàtica a partir d'aquests esquemes disfuncionals. Per això, resulten útils per tractar qualsevol trastorn psicològic de l'adult.

En Gabinet Psicològic Mataró podem analitzar el seu cas, realitzar un diagnòstic i oferir-li un tractament adaptat al seu problema i a les seves característiques personals. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a qualsevol consulta o petició d'informació. A més, en el nostre bloc trobarà informació que pot resultar-li útil sobre psicologia d'adults.