93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Reeducacions pedagògiques

Les reeducacions pedagògiques poden ser necessària en casos de trastorns d'aprenentatge.

Es tracta d'intervencions personalitzades que tenen com a objectiu modificar aspectes de la conducta dels nens i els joves relacionats amb la tasca escolar i l'aprenentatge.   

En el Gabinet Psicològic Mataró oferim els millors professionals de la psicologia especialment entrenats i formats per a la realització de reeducacions psicopedagògiques específiques per als trastorns d'aprenentatge

Aquestes sessions de reeducació estan dirigides a nens i adolescents amb dificultats d'aprenentatge. I, per aquest motiu, oferim reeducacions psicopedagògiques a  grups reduïts organitzats per edats i característiques personals. 

D'aquesta manera, els nens poden beneficiar-se del fet de compartir experiències amb altres companys amb problemàtiques similars.   A més, tenen la possibilitat d'interactuar amb persones de la mateixa edat i amb característiques personals semblants.   

Perquè trastorns d'aprenentatge es pot realitzar una reeducació pedagògica? 


En el nostre cas concret, en Gabinet Psicològic Mataró, els trastorns d'aprenentatge que atenem són els següents:  

Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA) o (TDAH). 

Dislèxia

Disortografia. 

- Disgrafia. 

- Discalculia

Altres dificultats vinculades amb les àrees de: atenció, concentració, percepció viso-espacial, memòria, comprensió verbal, raonament lògic, abstracció, raonament matemàtic i lateralitat creuada.   

Per això, si busques un centre on imparteixin reeducacions pedagògiques per als teus fills, en Gabinet Psicològic Mataró podem ajudar-te.   

A més, dins del camp de la psicopedagogia també oferim altres serveis, com a tècniques d'estudi i diferents tipus de classes de reforç escolar, tali com:  

- Classes de reforç escolar a grups reduïts (d’entre 4 i 5 persones) amb personal qualificat que ofereix una atenció personalitzada a l'alumne.

- Opció de  reforç individual. 

- Recolzo en tècniques d'estudi i dèficits d'aprenentatge. 

- Organització i hàbits d'estudi ( incidint també en la planificació del temps). 

- Motivació cap als estudis. 

- Treball amb el material de classe, realització dels deures i preparació d'exàmens. 

- Cursos intensius a l'estiu i preparació d'exàmens de recuperació.   

Si el teu fill sofreix algun d'aquests problemes, penses que pots sofrir-ne o coneixes a algú que els sofreix, no dubtis a contactar amb nosaltres. De la mateixa manera, si ja tens un diagnòstic per algun trastorn d'aprenentatge i el teu fill necessita una reeducació pedagògica per aconseguir portar un ritme normal en els seus estudis, no dubti a contactar-nos. 

En el Gabinet Psicològic Mataró estarem encantats d'analitzar el teu cas concret  i oferir-te una solució adaptada a les necessitats concretes del teu fill.