93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Encopresis

La encopresis infantil és la defecació involuntària i incontrolada més enllà de l'edat en la qual s'aprèn a controlar l'evacuació.

Sol donar-se en nens a partir de 3 o 4 anys, que ja han estat entrenats per anar al bany i s'enquadra dins dels trastorns de l'eliminació, com la enuresis o micció incontrolada. La encopresis és, per tant, un trastorn de la infància, la infantesa i l'adolescència, com també ho són l'ansietat infantil, la timidesa, el trastorn bipolar, el mutisme selectiu, les fòbies infantils o el trastorn d'ansietat per separació, entre uns altres.

Quins són les causes de la encopresis?

Les causes de la enuresis no es coneixen exactament. No obstant això, s'apunta com a possible explicació el fet que el nen sofreixi restrenyiment, la qual cosa provoca l'evacuació de femta molt líquida que passen a través de la femta dura. També s'atribueix a factors de tipus ambiental o social. Així, poden ser causes de la encopresis: 

-. El fet que el nen no ha rebut una educació sobre control d'esfínters -. Una incorrecta educació de control d'esfínters 

-. Problemes emocionals També s'ha comprovat que determinats factors poden incrementar el risc de sofrir encopresis, tals com: 

-. El sexe: els nens té més possibilitats de sofrir-la -. Pertànyer a una família amb baixos recursos o en risc d'exclusió social 

Quins són els símptomes de la encopresis? 

La encopresis sol tenir com a principal símptoma la defecació involuntària. En general, podríem dir que alguns dels principals símptomes són: 

-. No poder retenir la femta fins a arribar al bany 

-. Defecació en llocs inadequats 

-. Amagar les defecacions 

-. Sofrir restrenyiment.

-. Femta molt gran A més, existeixen una sèrie de símptomes associats que poden aparèixer arran d'aquest trastorn, tals com:

-. Baixa autoestima 

-. Sentiment d'inferioritat respecte a altres nens 

-. Ansietat 

-. Por a dormir o a compartir espai amb altres nens

Quin és el tractament de la encopresis?

La encopresis es pot tractar des de diferents vessants, ja que en primer lloc resulta molt important tracta de determinar la causa que pot provocar aquest trastorn. Si no existeix restrenyiment és important determinar si existeix una causa emocional que hagi pogut desencadenar aquest problema. 

Qualsevol teràpia que es realitzi ha de tenir com a objectiu prevenir el restrenyiment (en cas que existeixi) i ensenyar al nen a portar uns bons hàbits de defecació. Per a això, és bàsic ensenyar a menjar correctament (incloent fruita, verdura i altres fonts de fibra en la seva alimentació), així com una adequada higiene quan es va al bany. 

Des del punt de vista psicològic, la teràpia ha d'estar orientada cap a ajudar al nen a afrontar el seu problema amb naturalitat. Proporcionar-li eines perquè faci front a sentiments associats al trastorn, com poden ser la vergonya, la baixa autoestima o la culpabilitat. També és important, tractar el problema des d'un punt de vista psicològic per evitar que pugui derivar en problemes greus d'autoestima i de falta de relació amb els altres.