93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Trastorn fonològic

El Trastorn fonològic, també conegut com a trastorn de l'articulació, és un trastorn del parla.

Es tracta d'un dels anomenats trastorns de la infància, la infantesa i l'adolescència, com l'ansietat infantil, la timidesa, el trastorn bipolar, el mutisme selectiu, les fòbies infantils o el trastorn d'ansietat per separació, entre uns altres. En aquest cas, es pot enquadrar dins dels trastorns de la comunicació i consisteix en la no utilització dels sons del parla que s'esperen per a una determinada edat. Molts  nens té problemes per articular paraules quan estan aprenent a parlar. No obstant això, a partir dels 3 anys d'edat, més de la meitat del discurs del nen ha de ser intel·ligible per a un estrany (algú fora de l'àmbit familiar). Mentre que als cinc anys, ha de ser gairebé totalment intel·ligible. Si no és així, és probable que el petit sofreixi un trastorn fonològic.  

Quins són les causes del Trastorn fonològic?

Les causes del Trastorn fonològic són variades. En principi, no existeix una única casuística a la qual pugui atribuir-se directament aquest problema. Es creu que pot ser causat per factors genètics o hereditaris, com per exemple, el fet que un dels progenitors sofrís trastorn fonològic en la seva infància. També s'ha relacionat amb problemes físics, com a canvis en l'estructura o forma dels músculs i ossos que s'usen per produir els sons del parla (paladar enfonsat…). Una altra possible causa és el dany a les parts del cervell o els nervis que controlen la forma com els músculs i altres estructures treballen per crear la parla En cas que no existeixi cap problema físic ni hi hagi un precedent familiar, es pot atribuir a factors socials i ambientals, com la pobresa o la falta d'atenció paterna, el fet de pertànyer a una família nombrosa, etc.  

Quins són els símptomes del Trastorn fonològic?

Els símptomes d'aquest tipus de trastorn consisteixen principalment en dificultats per parlar correctament, així com també per expressar diferents sons i fonemes. 

Alguns dels símptomes més habituals són:
 • Problemes per articular determinats sons o paraules
 • Dificultat per fer-se entendre
 • Retard significatiu en la parla
 • Problemes per pronunciar les paraules amb diverses consonants
 • Problemes amb paraules que tinguin un determinat so (r, g…)
  A més, aquest trastorn pot provocar problemes associats, relacionats principalment amb l'autoestima i la relació amb els altres. 

Alguns símptomes en aquest sentit són:
 • Ansietat
 • Baixa Autoestima
 • Sentiment d'inferioritat pel que fa a companys o a altres nens de la mateixa edat
 • Problemes per relacionar-se amb els altres i per fer amics
 • Depressió
 • Apatia
 • Problemes d'aprenentatge
 • Fracàs escolar
 

Quin és el tractament per al Trastorn Fonològic?

Per al tractament fonològic poden existir diferents mètodes terapèutics. En general, l'abordatge dependrà de cada cas en concret, així com de l'edat del nen i del seu nivell de llenguatge. El millor mètode terapèutic més habitual per a aquest tipus de trastorn és la teràpia del llenguatge. L'objectiu d'aquesta teràpia és incrementar el nombre de paraules i sons que un nen pot utilitzar.

 Les tècniques de construcció en bloc i la logopèdia són eines a tenir en compte en aquests casos. A més, és important que la família s'involucri activament en la teràpia, ja que sovint es poden requerir exercicis per realitzar en l'àmbit de la llar i activitats per incrementar l'ús del llenguatge a casa.