93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Trastorn mixt del llenguatge receptiu - expressiu

El Trastorn  mixt del llenguatge receptiu - expressiu és un dels anomenats trastorns de la infància, la infantesa i l'adolescència, com l'ansietat infantil, la timidesa, el trastorn bipolar, el mutisme selectiu, les fòbies infantils o el trastorn d'ansietat per separació, entre uns altres.

En aquest cas, es pot enquadrar dins dels trastorns de la comunicació i consisteixen en dificultats per comprendre tipus de paraules, temps verbals i determinades formes gramaticals. Així com també en dificultats per expressar aquesta paraules. És a dir, a diferència del trastorn del llenguatge expressiu, quan el nen té problemes per expressar-se però no per comprendre el llenguatge, en aquest cas sí que existeixen també dificultats de comprensió, a més de dificultats d'expressió. Se sol detectar a partir dels 4 anys d'edat, encara que en els casos més severs pot fer-se evident a partir dels 2 anys de vida del nen.  

Quins són les causes del Trastorn  mixt del llenguatge receptiu i expressiu?

Les causes del Trastorn  mixt del llenguatge receptiu- expressiu són difícils de definir, ja que no s'ha determinat una casuística clara a la qual es pugui atribuir directament aquest problema. No obstant això, és un trastorn relativament habitual en nens en edat escolar i es calcula que poden sofrir-ho al voltant d'un 3% dels nens en aquesta etapa. Encara que no és clar quin tipus d'aspectes ho poden motivar, es creu que pot deure's a factors de tipus genètic i també a problemes socials, ambientals i físics.  

Quins són els símptomes del Trastorn mixt del llenguatge receptiu- expressiu?

Els símptomes d'aquest tipus de trastorn consisteixen principalment en dificultats per utilitzar i recordar paraules i també en dificultats de comprensió. Per això podem dividir els símptomes en dues categories:  

1- Dèficits expressius:
 • Vocabulari escàs o per sota del normal per a l'edat
 • Problemes per aprendre noves paraules
 • Problemes per recordar paraules noves
 • Dificultat per construir oracions
 • Ús inadequat de temps verbals (present, passat i futur)
 
2- Dèficits comprensius:
 • Dificultat per comprendre oracions
 • Dificultat per comprendre paraules
 • Indiferència davant diferents entonacions
 • Dificultat per a la comprensió gramatical
  A més, aquest trastorn pot provocar problemes associats, relacionats principalment amb l'autoestima i la relació amb els altres. 

Alguns símptomes en aquest sentit són:

 • Ansietat
 • Baixa Autoestima
 • Sentiment d'inferioritat pel que fa a companys o a altres nens de la mateixa edat
 • Problemes per relacionar-se amb els altres i per fer amics
 • Depressió
 • Apatia
 • Problemes d'aprenentatge
 • Fracàs escolar
 

Quin és el tractament per al Trastorn del llenguatge receptiu- expressiu?

Per al tractament psicològic del trastorn del llenguatge receptiu- expressiu poden existir diferents mètodes terapèutics. En general, l'abordatge dependrà de cada cas en concret, així com de l'edat del nen i del seu nivell de llenguatge.  

El millor mètode terapèutic més habitual per a aquest tipus de trastorn és la teràpia del llenguatge. L'objectiu d'aquesta teràpia és incrementar el nombre de frases que un nen pot utilitzar. Les tècniques de construcció en bloc i la logopèdia són eines a tenir en compte en aquests casos. 

A més, és important que la família s'involucri activament en la teràpia, ja que sovint es poden requerir exercicis per realitzar en l'àmbit de la llar i activitats per incrementar l'ús del llenguatge a casa.