93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Trastorn del llenguatge expressiu

El Trastorn del llenguatge expressiu és un dels anomenats trastorns de la infància, la infantesa i l'adolescència, com l'ansietat infantil, la timidesa, el trastorn bipolar, el mutisme selectiu, les fòbies infantils o el trastorn d'ansietat per separació, entre uns altres.

En aquest cas, es pot enquadrar dins dels trastorns de la comunicació i consisteix en problemes per adquirir un vocabulari normal, adequat a l'edat, i per a la creació d'oracions complexes. També es manifesta en dificultats per recordar paraules. Podem dir que és un trastorn que es manifesta en dificultats d'expressió verbal i escrita. Així, l'ús expressiu del llenguatge està molt per sota del normal per a l'edat, però existeix una comprensió el llenguatge que se situa dins dels límits normals. És a dir, el nen entén el llenguatge però té problemes a expressar-ho.  

Quins són les causes del Trastorn del llenguatge expressiu?

Les causes del trastorn del desenvolupament de la coordinació són difícils de definir, ja que no existeix una casuística clara per a aquest problema. No obstant això, és un trastorn relativament habitual en nens en edat escolar. Encara que no és clar quin tipus d'aspectes poden motivar-ho, es creu que pot deure's a factors de tipus genètic i també a problemes socials, ambientals i físics,  com la desnutrició o un dany cerebral.  

Quins són els símptomes del Trastorn del llenguatge expressiu?

Els símptomes d'aquest tipus de trastorn consisteixen principalment en dificultats per utilitzar i recordar paraules, així com en dificultats per formar oracions de certa complexitat. Entre la simptomatologia més habitual podem destacar:
 • Vocabulari escàs o per sota del normal per a l'edat
 • Problemes per aprendre noves paraules
 • Problemes per recordar paraules noves
 • Dificultat per construir oracions
 • Ús inadequat de temps verbals (present, passat i futur)

Aquest trastorn pot provocar problemes associats, com:

 • Ansietat
 • Baixa Autoestima
 • Sentiment d'inferioritat pel que fa a companys o a altres nens de la mateixa edat
 • Problemes per relacionar-se amb els altres i per fer amics
 • Depressió
 • Apatia
 • Fracàs escolar
 

Quin és el tractament per al Trastorn del llenguatge expressiu?

Per al tractament psicològic del trastorn del llenguatge expressiu poden existir diferents mètodes terapèutics. En general, l'abordatge dependrà de cada cas en concret, així com de l'edat del nen i del seu nivell de llenguatge expressiu. El millor mètode terapèutic més habitual per a aquest tipus de trastorn és la teràpia del llenguatge. L'objectiu d'aquesta teràpia és incrementar el nombre de frases que un nen pot utilitzar. Les tècniques de construcció en bloc i la logopèdia són eines a tenir en compte en aquests casos. 

  A més, és important que la família s'involucri activament en la teràpia, ja que sovint es poden requerir exercicis per realitzar en l'àmbit de la llar i activitats per incrementar l'ús del llenguatge a casa. En qualsevol cas, es tracta d'un tipus de trastorn que, mitjançant tractament, sol tenir bon pronòstic.