93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Pica

La pica és un problema que consisteix en un desig irresistible de menjar o llepar substàncies no nutritives i poc usuals com a terra, guix o encenalls de pintura.

  La pica és un dels trastorns psicològics infantils que s'engloben dins dels Trastorns de la Ingestió i la conducta alimentària. Una categoria en la qual també s'enquadren els trastorns d'ingestió i la ruminació, entre uns altres.   

  Les persones afectades per pica també poden llepar o menjar bicarbonat, midó, cola, floridura, cendres de cigarret, femta, paper o qualsevol altra cosa que no té, en aparença, cap valor alimentós.   En general, aquest tipus de trastorn s'associa a nens entre 1 i 6 anys d'edat i és més poc freqüent entre adolescents i adults. No obstant això, també pot donar-se en dones embarassades. 

En aquest cas, es creu que la falta de certs nutrients, com a ferro i zinc, poden desencadenar aquest desig vehement i inusual.   

  Quins són les causes de la pica?   

  Les causes de la pica són difícils de definir. En ocasions, s'ha considerat que pot deure's a problemes de nutrició o  la falta de certs nutrients, com a ferro o zinc.   No obstant això, no seria l'únic factor desencadenant, ja que també es donen casos de pica en persones que no tenen cap tipus de manca a nivell alimentari o nutricional.   

  Quins són els símptomes de la pica?  

  Els símptomes d'aquest tipus de trastorn consisteixen principalment en el desig *irrefrenable de menjar o llepar substàncies poc adequades i sense cap tipus de valor nutritiu.   La persona afectada pot menjar terra, gel, femta, pintura, guix, guix, paper i un llarg etcètera de substàncies o productes que no es consideren aliments ni suposen cap tipus d'aportació nutricional.  
  En general, perquè pugui considerar-se un cas de pica, és necessari que el nen o la nena afectat coma o llepi aquest tipus de substàncies durant més d'un mes de forma continuada.   A més, existeix una sèrie de simptomatologia associada, que varia en funció del tipus de producte que s'estigui ingerint. Els símptomes més comuns són:   
  • Mal de panxa
  • Nàusees
  • Distensió abdominal
  • Obstrucció intestinal
  • Fatiga
  • Problemes de conducta
  • Ansietat
  • Problemes de relació social
  • Enverinament

  Quin és el tractament per la pica?   

  Per al tractament d'aquest tipus de trastorn es requereix un abordatge psicològic i, en ocasions, també mèdic per tractar de determinar si la pica es deu a algun tipus de manca nutricional. Per això, es poden realitzar anàlisi per comprovar els nivells de ferro i zinc en la sang.   A més, un seguiment mèdic pot ser necessari per evitar o tractar complicacions associades, com a mals de panxa o obstruccions intestinals.   

Des del punt de vista psicològic, el tractament ha de consistir a ajudar al nen a associar el comportament de la pica amb alguna cosa negatiu. Per això, un enfocament cognitiu- conductual sol ser la millor opció. Aquest tipus de teràpies donen bons resultats.   Així mateix, mitjançant tècniques de reforç es pot entrenar a les persones afectades a no menjar substàncies nocives.