93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Fòbies Infantils

Les fòbies infantils estan considerades com un dels trastorns de la infància, la infantesa o l'adolescència.

Es tracta d'una por molt intensa i, sovint, desproporcionat, irracional i incontrolable davant situacions o objectes concrets. Solen aparèixer entre els 6 i els 12 anys i, en moltes ocasions, desapareixen espontàniament passat un temps. 

En unes altres, en canvi persisteixen o es manifesten d'una altra manera. Les fòbies infantils solen estar acompanyades d'un component ansiós (por, ansietat, nerviosisme…) i es manifesten de diferents formes (tremolors, nàusees…). 

És important distingir entre una por o un temor normal (que tendeixen a desaparèixer a mesura que el nen creix i madura) i una fòbia, que és molt més intensa i persistent, ja que es tracta d'una intensa reacció emocional.  

Quins són les causes de la fòbies infantils?

És difícil determinar quins poden ser exactament les causes de les fòbies infantils, ja que aquestes són variades i poden ser totalment diferents d'un nen a un altre.

Quins són les principals fòbies infantils?

Encara que, com hem dit, existeix una gran varietat de fòbies. Hi ha algunes que són comunes entre els nens. 

Així, per exemple, la fòbia específica és una de les més habituals. Es tracta d'un temor o por intensa a un objecte o una situació (als gossos o als insectes…). Un altre tipus de fòbia infantil recurrent és l'agorafòbia. Es dóna quan un nen té pànic a quedar-se només en llocs que no coneix i dels quals creu que no podrà sortir. 

També és comú la fòbia social. Es manifesta en situacions en les quals el nen ha d'interactuar amb altres persones i se sent exposat. Parlar davant de tota la classe, per exemple, és una situació que pot provocar fòbia.   

Quins són els principals símptomes?

Els nens que pateixen fòbies infantils solen expressar-ho a través d'una sèrie de símptomes fàcilment identificables. Aquests poden aparèixer davant l'estímul que els provoca la fòbia o, fins i tot, abans (quan el nen anticipa el contacte real). Alguns dels més comuns són:   

  - Nerviosisme davant l'estímul fòbic. 

  - Por irracional davant un objecte, un animal, una situació… 

  - Suors, palpitacions, nàusees, marejos. 

  - Necessitat freqüent d'anar al bany. 

  - Histèria. 

  - Ansietat. 

  - Pors recurrents.  

 

Quins són les teràpies per a les fòbies infantils?

Existeixen diverses teràpies que poden ajudar als nens i adolescents a superar les seves fòbies infantils. Algunes d'elles són, per exemple, les teràpies d'immersió o les teràpies graduades d'exposició (amb un enfocament de teràpia cognitiu-conductual). 

En alguns casos, les teràpies de xoc (l'exposició –real o imaginària- a l'estímul temut) també han aconseguit bons resultats. També existeixen enfocaments terapèutics que es basen en l'ús de medicaments. 

En qualsevol cas, no obstant això, l'objectiu del tractament ha de ser aconseguir que el pacient controli la seva reacció davant l'estímul fòbic i, a poc a poc, vagi perdent la por que aquest li genera. 

Si sospitem que els nostres fills poden tenir aquest problema, el psicòleg és qui millor ens pot ajudar. Ens aconsellarà sobre el millor tractament per a cada cas en concret sempre parlant amb els pares i explicant-los la situació.