93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Bullying o Assetjament Escolar

L'assetjament escolar (o bullying, si utilitzem l'anglicisme per a aquest terme) és una situació que es dóna quan un nen o adolescent sofreix qualsevol forma de maltractament físic o psicològic en l'àmbit educatiu de forma reiterada.

Pot donar-se físicament (en el propi centre escolar) o a través d'internet, xarxes socials… En aquest cas, parlem de ciber assetjament. El maltractament sol procedir d'altres companys i se sol manifestar en una fustigació constant, violència, intimidació, abús de poder per part d'un agressor més fort, exclusió social, coaccions, burles… 

 A causa de tot això, la víctima experimenta una sèrie de símptomes de certa gravetat, com a baixa autoestima i dèficit d'habilitats socials, ansietat infantil, tristesa, depressió infantil, sota rendiment escolar,  por d'anar a escola, aïllament, solitud o trastorns del somni, entre uns altres. És, per tant, un problema greu que ha de tractar-se per evitar que pugui provocar seqüeles permanents en el nen o adolescent que sofreix aquesta situació.

Quins són els símptomes que indiquen que un nen pot sofrir bullying o assetjament escolar?

Canvis de comportament: el nen que sofreix bullying canvia el seu comportament i es mostra més introvertit, trist, nerviós i comença a mostrar rebuig per l'escola. 

És probable que aquests símptomes siguin més evidents durant els dies lectius i se suavitzin o desapareguin durant el cap de setmana o els dies en què no hi hagi escola. De fet, es parla de la Síndrome del Diumenge a la tarda perquè les víctimes de bullying comencen a sofrir algunes d'aquestes patologies el dia previ a l'inici de les classes.
  • Símptomes psicosomàtics: és molt probable que els nens que són víctima d'assetjament escolar tinguin problemes físics d'origen psicològic o emocional, com a marejos, maldecaps, alteracions gastrointestinals, falta d'apetit, problemes de somni…
  • Ansietat i depressió: un elevat percentatge de nens que sofreixen situacions d'aquest tipus tenen problemes d'ansietat i depressió.
  • Irritabilitat: il nen es mostra irritable, malhumorat, esquerp… sense raó aparent i sense que els pares entenguin el motiu de la seva hostilitat.
  • Falta d'apetit o de somni: les alteracions en el somni i en l'apetit poden ser també signes d'aquest tipus de situacions. El menor deixa de menjar o menja menys o té problemes per agafar el son.
  • Tristesa injustificada: el petit se sent trist sense motiu aparent i de forma exagerada, perd la il·lusió per les petites coses i perd també espontaneïtat.
  • Aïllament: el petit té cada vegada menys amics o es tanca en si mateix, aïllant-se dels altres
  • Sota rendiment escolar: les notes comencen a caure i el rendiment baixa, fins i tot quan el nen era un molt bon estudiant.
  • Problemes d'autoestima: l'autoestima de la víctima també es veu seriosament afectada després de sofrir assetjament.
 

Quin és el tractament pel bullying o assetjament escolar?

El tractament per a nens i/o adolescents que han sofert o sofreixen bullying o assetjament ha d'iniciar-se al més aviat possible. És a dir, davant la primera sospita de que pugui existir un problema, ja que com més temps passa més trastorns emocionals i psicològics pot sofrir la persona afectada. 

El psicòleg és el professional més adequat per tractar al nen, avaluar el possible dany i ajudar-ho a superar el trauma sofert. En general, el tractament consisteix a ajudar als afectats a millorar la percepció que tenen de si mateixos, augmentar la seva autoestima i a donar-li eines perquè pugui enfrontar-se a la situació. També es treballa de forma especial per potenciar les seves habilitats socials i ajudar-li a superar i a deixar enrere l'experiència traumàtica viscuda.