93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Baixa autoestima i dèficit d'habilitats socials

L'autoestima és la percepció evaluativa de nosaltres mateixos. És a dir, el conjunt de pensaments i avaluacions que fem de la nostra forma de ser, de les nostres capacitats i dels nostres trets físics i psicològics.

Quan aquesta avaluació no permet construir una relació de confiança i respecte saludables amb un mateix és quan parlem de baixa autoestima. La baixa autoestima és, doncs, un trastorn que si es dóna en la infància, la infantesa o l'adolescència pot derivar en problemes més greus, com un dèficit d'habilitats socials (problemes per relacionar-se amb els demàs), depressió infantil i falta d'acceptació per un mateix en l'edat adulta o per a tota la vida. A més, a causa d'aquest trastorn, el nen pot sofrir problemes d'ansietat infantil, timidesa, o, fins i tot, trastorns del somni.

Quins són les causes de la baixa autoestima i el dèficit d'habilitats socials?

No existeix un únic element que pugui considerar-se directament responsable d'aquesta situació. Sin embargament, les experiències vitals i les relacions que es construeixen amb les persones de l'entorn sí que poden tenir un paper determinant en la construcció de l'autoestima infantil. Així, per exemple, situacions com sofrir abusos sexuals, sentir abandó familiar (ja sigui físic o emocional), no complir amb les expectatives dels pares o sofrir bullying o assetjament escolar poden repercutir en una baixa autoestima i provocar un dèficit d'habilitats socials.

Quins són els símptomes de la baixa autoestima?

Existeixen diversos símptomes mes i comportaments que poden indicar-nos que estem davant un nen o adolescent amb aquest trastorn. Alguns dels més destacats són:
 - Autocrítiques molt rigoroses: si el nen és massa estricte en les valoracions que realitza de si mateix i es mostra molt autocrític, fins i tot de forma massa rigorosa.
 - No acceptar crítiques: malgrat ser molt durs amb si mateixos, els petits amb aquest problema, solen tenir hipersensibilitat a les crítiques d'altres persones. És a dir, se senten atacats i mostren ressentiment contra la persona que li fa una crítica 
- Indecisió: o por a equivocar-se, per això solen ser molt indecisos en la presa de decisions. 
- Por a dir No: a causa d'aquest trastorn, els nens amb baixa autoestima tenen un gran desig de complaure als altres i experimenten por a dir No per temor a desagradar.
- Autoexigencia i perfeccionisme: un altre tret inconfusible és una exigència cap a un mateix molt estricta i un elevat grau de perfeccionisme en tot el que s'intenta o realitza.
- Hostilitat: sovint, els nens amb aquest problema són irritables i es mostren hostils davant qualsevol comentari o situació quotidiana 
- Culpabilitat: culpar-se o castigar-se durament per situacions que, de vegades, no ho mereixen és un altre tret de les persones que sofreixen aquest trastorn. També solen recordar contínuament els seus errors i ser incapaços de superar-los o de perdonar-se per ells.

Quin és el tractament per a la baixa autoestima?

Aquest problema pot tractar-se de diferents formes obtenint resultats molt positius en nens, adolescents i també en adults. Algunes de les teràpies a tenir en compte són les teràpies d'acceptació i compromís. Però existeixen altres actuacions pensades per ajudar a la persona a millorar a percepció que té de si mateix, a acceptar-se tal com és superar complexos, ansietats i problemes de relació amb els altres.  

En aquestes teràpies és important ensenyar a la persona a transformar el negatiu en positiu i a no comparar-se amb els altres. Ajudar a l'afectat a enfrontar-se a projectes de superació personal també pot donar bons resultats.