93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Depressió infantil

La depressió és un trastorn de l'estat d'ànim, que pot ser transitori o permanent, i que es caracteritza per sentiments de tristesa, infelicitat i culpabilitat, a més d'impossibilitar el gaudi per part de la persona que ho sofreix dels esdeveniments de la vida quotidiana.

Pot donar-se en adults o en nens. Quan es produeix durant la infància, la infantesa o l'adolescència parlem de depressió infantil. Així doncs, la depressió infantil és un trastorn de l'estat d'ànim en els nens que es manifesta en estats de nerviosisme, ansietat, tristesa, falta de comunicació, falta d'energia, timidesa, baixa autoestima i dèficit d'habilitats socials… 

A causa de la falta de maduresa emocional dels petits, la depressió pot convertir-se en un problema molt greu si no es diagnostica i tracta de forma adequada, arribant a afectar al seu correcte desenvolupament. En aquest sentit, és important tenir en compte que els nens i adolescents manquen de les eines per manejar les seves pròpies emocions, la qual cosa pot agreujar el problema.  

Quins són les causes de la depressió infantil?

Les causes d'aquest trastorn poden ser molt variades i diferir d'un cas a un altre. Així doncs, poden existir factors genètics (si pares o germans han sofert depressió), factors fisiològics (determinades malalties), factors personals i factors ambientals (estrès, ansietat…).  

Quins són els símptomes de la depressió infantil?

Els símptomes d'aquest trastorn poden ser variats, però han de donar-se durant un període de temps moderadament llarg per poder parlar de depressió infantil com a tal. A s í, el període depressiu ha de durar almenys 15 dies i no estar motivat pel consum de cap substància. Els símptomes més usuals són:
 • -Humor depressiu: un estat d'ànim trist, decaigut… el nen no té ganes ni il·lusió per realitzar activitats normals durant la infància, com jugar.
 • -Irritabilitat: es mostra esquerp i irritable sense motiu aparent. Fins i tot pot arribar a tenir una conducta agressiva.
 • -Pèrdua d'energia: el petit es mostra desganat, desanimat i no parla.
 • -Baixa autoestima: percepció negativa de si mateix i de les seves qualitats
 • -Culpabilitat: excessiu autocàstig i sentiments de culpabilitat exagerats i fora de lloc
 • -Falta de concentració: el nen no es concentra, es mostra descentrat i sense interès
 • -Sota rendiment acadèmic: disminució del rendiment escolar
 • -Alteracions del somni i de l'apetit
 • -Conducta autodestructiva: els nens amb aquest trastorn poden mostrar conductes suïcides mentre juguen, realitzar activitats perillosos o, fins i tot, autolesionar-se.
 • -Variacions de pes: molts nens sofreixen un augment de pes a causa dels trastorns depressius.
 • -Somatització: problemes físics o de salut (mal de cap, alteracions gastrointestinals…) d'origen psicològic o emocional.
 

Quin és el tractament per als trastorns depressius infantils?

Si sospitem que el nostre fill o qualsevol altre nen sofreix un trastorn depressiu, hem d'acudir a un psicòleg infantil (especialitzat en temes d'infància) o de família, ja que és el professional que millor ens podrà ajudar. Quant al tractament, existeixen diferents opcions a tenir en compte. El professional és qui ha de valorar cada cas en concret i, en funció dels símptomes o característiques que present el pacient, decantar-se per un o un altre tractament. 

  L'enfocament de la teràpia i de les actuacions a dur a terme es comenten i analitzen amb els pares, perquè aquests estiguin informats en tot moment del tractament i de l'evolució del seu fill.