93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Trastorn reactiu de la vinculació de la infància o la infantesa

També conegut com a Trastorn del Vincle, aquest tipus de problema es dóna en nens que han sofert en la seva primera infància una ruptura brusca en el vincle mare- fill (o pare- fill, encara que en menor mesura). Pot donar-se, per exemple, en casos d'abandó, drogoaddicció, situacions de maltractament, separació dels pares, ingrés en un centre de menors i altres situacions traumàtiques per al petit.

El nen mostra hiperactivitat, impulsivitat, rebuig al cuidador, tendència a evitar el contacto físic, baixa autoestima… També s'observa ansietat en determinades circumstàncies, introversió i desig de solitud. El trastorn reactiu de la vinculació de la infància o la infantesa s'emmarca en els trastorns de la infància, la infantesa o l'adolescència, com l'ansietat infantil, el trastorn obsessiu- compulsiu, el trastorn d'ansietat per separació, la depressió infantil o el trastorn bipolar. També s'inclouen en aquesta categoria altres trastorns, com la timidesa, la baixa autoestima, el mutisme selectiu, les fòbies infantils o les alteracions del somni.

Quins són les causes?

Aquest tipus de problema sol tenir el seu origen en una situació traumàtica viscuda durant al primer infància del petit. És a dir, durant les primeres etapes de la vida del nen Es tracta, principalment, de situacions que impliquen abandó per part dels progenitors per diferents motius (separació matrimonial, drogoaddicció…). No obstant això, també s'han observat casos de nens que sofreixen aquest problema sense haver experimentat experiències traumàtiques destacables. Per això, es creu que les llargues jornades laborals dels pares, que obliguen a la contractació de cangurs o cuidadors durant tot el dia, i l'escolarització en guarderies abans dels 2 anys també poden propiciar l'aparició d'aquest problema.

Quins són els símptomes del Trastorn Reactiu de la vinculació de la infància o la infantesa?

Quan un nen sofreix aquest problema, experimenta una sèrie de símptomes que poden ser fàcilment identificables. Encara que no tots han de convergir en tots els casos, alguns dels més comuns són els que es detallen a continuació: 
- Marcat rebuig cap al cuidador 
- Conducta agressiva 
- Exigències i manipulacions cap als pares 
- Tendència a evitar el contacte físic amb altres persones 
- Hiperactivitat 
- Impulsivitat exagerada o fora del normal 
- Desig de solitud 
- Tendència a l'aïllament 
- Baixa Autoestima 
- Dificultat per ser consolat 
- Problemes de desenvolupament de les capacitats socials 
- Problemes per interactuar socialment i per relacionar-se amb els altres 
- Ansietat en determinades circumstàncies 
- Actitud freda cap al cuidador i altres persones de l'entorn 
- Depressió i tristesa 
- Somatització. 

Aparició de problemes físics (mal de cap, malestar gastrointestinal…) amb un origen psicològic o emocional. 

Quin és el tractament per al Trastorn Reactiu de la Vinculació de la infància o la infantesa? 

Existeixen diversos tractaments que poden resultar útils per als nens que sofreixen aquest problema. Si sospita que un nen pot sofrir-ho, el millor és acudir a un professional perquè realitzi el diagnòstic i no suggereixi el millor enfocament terapèutic en cada cas. En ocasions, no s'aplica una única teràpia, sinó una combinació de diverses, ja que se solen dissenyar estratègies personalitzades per a cada nen.