93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Trastorn d'Ansietat per Separació

El Trastorn d'Ansietat per Separació (TAS) es dóna quan un nen experimenta una excessiva ansietat davant el fet de separés dels seus pares o de la seva llar. 

També pot donar-se cap als avis, els germans o altres persones amb les quals existeixi una forta relació d'inclinació.

El nen sent un fort nerviosisme, ansietat i estrès quan és separat d'una persona volguda i mostra preocupació persistent cap a la possibilitat de perdre a les persones amb les quals té una forta relació d'inclinació. El trastorn d'ansietat per separació pot apareixen en qualsevol edat o època de la vida, de fet és més freqüent en adults que en nens. 

No obstant això, en aquest article ens centrarem en el TAS infantil. Ho enquadrarem, per això, en els trastorns de la infància, la infantesa o l'adolescència, com l'ansietat  infantil, el trastorn obsessiu- compulsiu, el trastorn reactiu de la vinculació de la infància o la infantesa, la depressió infantil o el trastorn bipolar

També s'inclouen en aquesta categoria altres trastorns, com la timidesa, la baixa autoestima, el mutisme selectiu, les fòbies infantils o les alteracions del somni.   

Quins són les causes del Trastorn d'Ansietat per Separació? 

  Les causes d'aquest problema no estan del tot clares. No obstant això, es creu que poden existir factors desencadenants i factors predisposicionals per sofrir aquesta dolència. En ocasions, les característiques familiars i el tipus de relació que s'estableixi amb els pares poden actuar com un factor desencadenant per sofrir TAS.   

  Quins són els símptomes del Trastorn d'Ansietat per Separació? 

  Els nens que sofreixen aquest problema solen presentar una sèrie de símptomes molt clars. No obstant això, perquè existeixi un diagnòstic efectiu, aquests símptomes han de ser recurrents i allargar-se en el temps. 

No podem parlar, per exemple, de PAS en el cas d'un nen que sofreixi ansietat per separar-se dels seus pares durant els primers dies d'escola. En canvi, sí que podem sospitar si l'ansietat lògica dels primers dies d'escolarització s'allarga en el temps de forma perllongada i es dóna en altres circumstàncies que també impliquen separació.   Els símptomes més usuals són els següents:
 • Estrès i ansietat davant la possibilitat de separar-se del pare, la mare o una altra persona de l'entorn familiar
 • Estrès o ansietat davant la possibilitat de separar-se o d'abandonar la llar
 • Preocupació constant i exagerada sobre la possible pèrdua d'una persona benvolguda
 • Preocupació constant i exagerada sobre la possibilitat que es produeixi una situació que obliga a la separació de la persona benvolguda
 • Temor excessiu a estar sol
 • Ansietat
 • Baixa Autoestima
 • Problemes de relació amb els altres
 • Introversió
 • Rebuig a dormir sense la presència de la persona volgut o el subjecte d'inclinació
 • Alteracions del somni i malsons relacionats amb la possibilitat d'una separació

Quins és el tractament per al Trastorn d'Ansietat per Separació?

Existeixen diferents tractaments que poden resultar molt beneficiosos per als nens que sofreixen TAS. És important acudir a un professional qualificat, com per exemple un psicòleg infantil, ja que és qui millor podrà ajudar-nos. 

  La majoria de teràpies se centren a establir una relació amb el pacient i els familiars per  treballar junts de manera eficient. D'aquesta manera, s'aconsegueix abordar el problema des de diferents fronts.