93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Ansietat Infantil

Quan ens referim a ansietat infantil estem parlant d'ansietat durant la infància.

És a dir, un sentiment de aprensió, nerviosisme i temor excessiu provocat per símptomes reals o imaginàries que es dóna en nens o adolescents. Es tracta d'un trastorn que pot convergir en problemes de conducta, introversió i pot acabar provocant problemes socials i fracàs escolar

Per això, resulta important detectar quan una situació normal d'ansietat (puntual a causa de situacions quotidianes, com per exemple, un examen o un canvi d'escola) es converteix en excessiva i pot generar  problemes més greus per als nens. 

En aquest cas, convé posar-se en mans d'un professional perquè ajudi als petits a superar aquesta ansietat i a recuperar una visió realista, assenyada i equilibrada de la vida i les situacions quotidianes.

Quins són les causes de l'ansietat infantil?

L'ansietat infantil pot tenir diferents causes i originis. Pot deure's a situacions traumàtiques que han experimentat els nens a l'escola, en l'entorn familiar… o a problemes d'autoestima i incapacitat per relacionar-se amb els altres, com a timidesa excessiva. Així, per exemple, podem parlar de:   

  - Fòbia escolar: quan a l'escola es dóna situacions que poden resultar estressants i preocupants per al nen fins al punt de resultar traumàtiques. Sovint, aquestes situacions provoquen ansietat, així com també la pròpia incapacitat del nen per expressar-les o solucionar-les.  

  - Fòbia social: es dóna quan el petit té por a no ser acceptat per les persones del seu entorn. El nerviosisme que li genera aquesta situació pot derivar en problemes més greus. 

  - Fòbia familiar: el nen pot viure una situació que li generi estrès en el si familiar, com el divorci dels pares (trastorn per separació d'un dels dos progenitors), i acabar sofrint ansietat infantil i altres problemes derivats.  

Quins són els símptomes de l'ansietat infantil?

Un trastorn d'ansietat infantil va més enllà de nerviosisme o estrès davant determinades circumstàncies. Es tracta d'un problema més complex que  sol expressar-se en una gran varietat de símptomes. 

Alguns dels més habituals són: 

  - Preocupació excessiva: sentiments exagerats d'intranquil·litat i preocupació per activitats quotidianes. 

  - Nerviosisme: nervis i estrès excessius i que generen malestar.
 
  - Por: pànic a determinades circumstàncies o escenaris. - Tristesa: sensació de decaïment i abatiment. 

  - Introversió: problemes per relacionar-se amb els altres i per expressar sentiments i emocions. 

  - Trastorn afectiu: el nen pot convertir-se en una persona insegura i amb problemes de timidesa i d'assertivitat. 

  - Sota rendiment escolar: falta de concentració i d'atenció que es pot traduir en un baix rendiment a l'escola. 

  - Trastorn motor: problemes com orinar-se en el llit, somnambulisme nocturn, quequejar, xuclar-se el dit… 

  - Somatització: signes físics que  poden estar provocats per conflictes psicològics interns (asma, anorèxia, insomni, cefalea…).  

Quin és el tractament per a l'ansietat infantil?

Aquest problema pot tractar-se reduint la resposta d'estrès i nerviosisme i proporcionant al petit les eines i pautes necessàries per afrontar la situació que li causa malestar.

Un tractament psicològic en aquests casos pot consistir a instruir als pares sobre les respostes adequades davant la conducta del seu fill, ajudar al petit a relaxar-se mitjançant exercicis i tècniques i millorar l'autoestima del nen a través de l'elogi dels seus mèrits i capacitats. 

En el tractament psicològic, també es treballa per canviar la percepció del nen dels problemes que li generen preocupació, ajudant-ho a veure'ls com un repte o una situació quotidiana. 

De la mateixa manera, se'ls ajuda a exposar-se de forma controlada a les circumstàncies considerades amenaçadores i se'ls dóna les eines perquè puguin fer-ho sols en un futur.