93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Lateralitat creuada

La lateralitat és la preferència que mostren la majoria dels éssers humans d'una banda del seu propi cos. Per això, unes persones utilitzen la mà dreta de forma habitual i unes altres són esquerranes.

Es creu que es deu al fet que l'hemisferi dret del cervell controla la part esquerra del cos i viceversa. La lateralitat creuada és un trastorn de l'aprenentatge  que es dóna quan el nen no experimenta un predomini lateral. És a dir, quan no sent inclinació per usar una determinada mà, un peu o un ull de forma homogènia. 

En aquests casos, el nen pot realitzar diferents combinacions, però sol decantar-se per predomini de la mà i peu drets i de l'ull esquerre. No cal confondre la lateralitat creuada amb el ambidextrisme, que és la inexistència d'una dominació clara i es dóna quan el nen utilitza de forma indistinta les dues mans. 

En els casos de lateralitat creuada, el nen pot sofrir desorientació espai-temporal, dificultats per memoritzar, problemes psicomotrius, dèficit d'atenció i errors de lectura, per la qual cosa el seu desenvolupament intel·lectual i rendiment escolar pot veure's seriosament afectat.

Quins són les causes de la lateralitat creuada?

Las causes d'aquest trastorn, com s'ha dit, cal buscar-les en les coordinació dels dos hemisferis cerebrals. Els nens que sofreixen aquest problema no mostren predilecció per usar un únic costat del cos i tendeixen a usar una mà i un peu d'un costat i un ull de l'altre. Per això, experimenten desorientació espai-temporal i poden veure minvat el seu correcte desenvolupament.

Quins són els símptomes de la lateralitat creuada?

Alguns dels principals símptomes d'aquest trastorn, que es tradueix com la inexistència de la dominància d'un costat del cos, són: 
  - Dificultats en l'aprenentatge de l'escriptura, la lectura i el càlcul.
  - Inversió de nombres i lletres. 
  - Canvi d'unes lletres per unes altres. 
  - Dèficit d'atenció. - Problemes per memoritzar. 
  - Dificultats per assimilar conceptes bàsics matemàtics (summes, restes…). 
  - Problemes de desenvolupament psicomotriu (malaptesa, falta de ritme…). 
  - Desorientació espai-temporal.   

Encara que els símptomes poden coincidir, no cal confondre aquest problema amb altres trastorns de l'aprenentatge, com el trastorn de lectura (o dislèxia), el trastorn de l'expressió escrita o el trastorn del càlcul. Es tracta de problemes diferents que cal abordar de manera diferent.

Quin és el tractament per a la lateralitat creuada?

Existeixen diversos tractaments que poden ajudar als nens o nenes que sofreixen aquest problema. El psicòleg és el professional que millor ens podrà ajudar, ja que disposa de les eines necessàries per tractar el trastorn i ajudar a la seva superació. 

En algunes ocasions, per exemple, s'aborda el problema des de diferents enfocaments. Així, el psicòleg pot proporcionar al nen una sèrie d'exercicis senzills perquè practiqui a la seva casa i millori la coordinació entre els dos hemisferis cerebrals.   També es poden realitzar exercicis físics per millorar l'equilibri i exercicis visuals.