93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Síndrome d’Asperger (SA)

La síndrome d’Asperger és un dels Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) i s'emmarca dins dels trastorns generalitzats del desenvolupament.

Es considera de caràcter sever i crònic i es caracteritza per una significativa limitació de les capacitats de la persona afectada per relacionar-se i comportar-se socialment. 

Així, la persona afectada mostra dificultats en la interacció social i en la comunicació, que poden ser de gravetat variable. No obstant això, no cal confondre-ho amb altres problemes, com el trastorn autista, ja que en aquest cas no existeix un retard significatiu en el desenvolupament del llenguatge. 

L'edat d'aparició de la síndrome se sol situar en la primera infància, però moltes dels símptomes de Asperger van apareixent després, a mesura que es produeix el desenvolupament del nen i aquest comença a engegar les seves habilitats socials i de relació amb els altres.

Quins són les causes de la Síndrome de Asperger (SA)?

No existeixen unes causes a les quals pugui atribuir-se directament aquest trastorn. La comunitat científica sembla estar d'acord en el fet que es tracta d'una alteració neurobiològica i que pot tenir un fort component genètic. No obstant això, també s'ha apuntat a la influència de factors mediambientals en  el seu desenvolupament.

Quins són els símptomes de la Síndrome de Asperger?

Quan es realitza el diagnòstic solen convergir una sèrie de símptomes propis de la malaltia. Aunque no en tots els casos es dóna tota aquesta simptomatologia, sí que poden citar-se una sèrie de comportaments entre els més habituals. Son els següents: 

- Relacions socials limitades: pocs amics i dificultat per establir nous vincles amb persones desconegudes 
- Ingenuïtat: solen ser persones confiades i amb certa ingenuïtat -. Falta d'empatia amb altres persones 
- Interessos restringits i repetitius: poden centrar-se obsessivament en unes poques activitats, encara que aquestes manquin d'utilitat real 
- Recopilació obsessiva d'informació i dades
- Problemes de comunicació
- Poc interès en els límits i les normes socials
- Ús d'un llenguatge poc apropiat per a converses quotidianes o col·loquials
- Establiment de rutines rígides i repetitives
- Ansietat -. Nerviosisme abans determinades situacions
- Falta de control en alguns casos
- Introversió
- Timidesa   

Quin és el tractament per a la Síndrome de Asperger?

La síndrome de Asperger pot ser tractat de diferents formes, ja que no existeix un únic tractament que es consideri el millor en tots els casos. A més, en moltes ocasions, l'enfocament terapèutic coincideix ( o té punts en comú) amb el del trastorn autista. Una de les primeres actuacions que solen dur-se a terme amb els pacients són les orientades a disminuir la simptomatologia estressant, com per exemple les rutines obsessives. 

Després es treballa per millorar les habilitats socials, les capacitats de comunicació, etc. Entre els tractaments més destacats poden citar-se les teràpies cognitiu-conductuals, la teràpia ocupacional o teràpia física i la teràpia farmacològica, entre unes altres. 

Un psicòleg especialitzat és qui millor ens podrà aconsellar sobre la línia de tractament que més s’adequa en cada cas o suggerir-nos la combinació de diverses d'elles per obtenir millors resultats. De fet, en molts casos es realitzen teràpies personalitzades basades en les necessitats de cada pacient en concret.