93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Trastorn Autista

El trastorn Autista pot incloure's dins dels Trastorns de l'Espectre Autista (TEA), tal com passa amb la Síndrome de Asperger.

Es tracta d'un trastorn del neurodesenvolupament, que es dóna en nens i adolescents i es caracteritza per problemes de comunicació, de relació social i per un comportament restringit i repetitiu.

Quins són les causes del Trastorn Autista?

L'evidència científica suggereix que l'autisme té un fort component hereditari. Tant és així, que es tracta d'un dels desordres neurològics amb major influència genètica. A més, existeixen causes estructurals (diferències en algunes regions del cervell) i factors ambientals (complicacions durant el part, falta d'àcid fòlic durant l'embaràs…) que també podrien ser les causants aquest trastorn. No obstant això, en la majoria dels casos el seu origen sembla ser genètic.   

Quins són els símptomes del Trastorn Autista?

  El Trastorn Autista, conegut popularment com a autisme, es caracteritza  per una sèrie de símptomes que es basen en la falta d'interacció social i en problemes de comunicació dels nens. 

A continuació resumim la simptomatologia més habitual: 
  - Dificultat per relacionar-se amb altres nens o adolescents.
  - Tendència a evitar el contacte visual amb altres persones (mirar freqüentment al sòl).
  - Tendència a realitzar moviments repetitius i sense sentit aparent (estereotípies).
  - Alteracions del llenguatge. 
  - Dificultats d'aprenentatge. 
  - Facilitat per frustrar-se si no entenen alguna cosa o si alguna cosa no els agrada o no resulta com s'esperaven. 
  - Canvis d'humor (passar del riure al plor de forma abrupta). 
  - Hiperactivitat o falta de moviment (passivitat). 
  - Dèficit o hipersensibilitat sensorial (sentir-se molest por determinats sorolls que poden passar inadvertits per les altres persones).
  - Comportaments violents.
  - Incapacitat per al joc simbòlic o per al joc creatiu.
  - Tendència a autolesionar-se (per exemple, copejant el cap contra la paret de forma reiterada i repetitiva). 
  - Habilitat per hiperconcentrar-se. 
  - Incapacitat o dificultat per expressar els propis sentiments.
  - Problemes de llenguatge.
  - Aïllament Tots aquests símptomes no té perquè convergir. 

Per al diagnòstic de Trastorn Autista serà suficient amb que es donin diverses d'aquestes característiques o trets de comportament. No obstant això, per a un diagnòstic efectiu sí que és necessari que se de almenys una característica de cadascun d'aquests grups:  
 
- Alteracions o problemes en les relacions socials.
- Problemes de comunicació -. Patrons de comportament restrictius, repetitius i estereotipats.  

Quins són les teràpies per al Trastorn Autista?

  Actualment, existeixen moltes teràpies que poden resultar beneficioses per a persones amb aquest problema reduint els símptomes, millorant la qualitat de vida i proporcionant noves habilitats socials. No obstant això, no es pot parlar d'un tractament que guareixi de forma definitiva l'autisme. 

Entre els tractaments més habituals es troben les teràpies conductistes, farmacològiques, serveis d'intervenció primerenca (des que el nen neix fins als tres anys d'edat), teràpies d'integració sensorial, teràpies del parla… 

No obstant això, l'enfocament terapèutic variarà en cada cas en concret i pot consistir en un sol tractament o en una combinació de varis en funció dels símptomes de cada pacient. És important posar-nos en mans de professionals qualificats i, quan tinguem un diagnòstic, analitzar les teràpies i tractaments que ens proposen per al nostre cas en concret.