93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Trastorn disocial

El Trastorn Disocial es un trastorn que es produeix quan existeixen conductes distorsionades, negatives i recurrents en els nens.

El Trastorn Disocial es pot classificar com un dels Trastorns per dèficit d'atenció i comportament perturbador, incloent-se en la mateixa categoria que el Trastorn per Dèficit d'Atenció (TDAH).   Aquest tipus de conductes, a més, poden anar contra les normes socials establertes i provocar, per tant, el desajustament social del petit.

Així, per exemple, molts dels nens que han rebut aquest diagnòstic intimiden i assetgen a uns altres, provoquen situacions violentes, són cruels amb els altres nens o amb animals, poden robar a les seves víctimes o, fins i tot, escapar-se de casa. És important destacar, que aquests comportaments han de donar-se de forma reiterada i repetitiva al llarg d'un determinat període de temps perquè puguem parlar de Trastorn Disocial. Si es produeixen de forma aïllada poden deure's a altres problemes puntuals.

Aquest tipus de comportaments generen conflictes seriosos en l'àmbit familiar, escolar… pel que si no s'actua amb certa premura la situació pot agreujar-se i desembocar en un altre tipus de problemes.

Quins són les causes del Trastorn Disocial?

No sembla haver-hi una causes concretes a les quals puguin atribuir-se aquest tipus de trastorns. De fet, es creu que poden deure's a un conjunt de causes multifactorials.

Quins són els símptomes del Trastorn Disocial?

Els símptomes d'aquest tipus de trastorn solen ser molt clars i solen tenir un denominador comú: transgredir les normes socials pròpies de l'edat i tenir poc respecte pels drets i el benestar dels altres. El que podríem definir com a falta d'empatia.

A grans trets, podem dir que alguns dels símptomes i trets de personalitat de les persones amb aquest problema són:

 • Escassa empatia i respecte pels sentiments i drets dels altres
 • Facilitat per transgredir les normes i actuar de forma poc adequada
 • Insensibilitat
 • Falta d'autocrítica o incapacitat per reconèixer la pròpia culpa
 • Dificultat per mostrar penediment
 • Absència de remordiments per les accions realitzades
 • Autoestima distorsionada (molt alta o problemes de baixa autoestima)
 • Inestabilitat emocional
 • Tendència a comportaments violents i rabietes
 • Propensió a agredir als altres
 • Conductes agressives dirigides a animals, persones, mobiliari…
 • Tendència a enfadar-se freqüentment
 • Problemes de relació amb els altres (relacions abusives per la seva banda)
 • Problemes en el desenvolupament escolar
 • Personalitat inestable

 

Quin és el tractament del Trastorn Disocial?

El tractament per a aquest tipus de problemes dependrà de diversos factors, com l'edat del pacient, el tipus de conductes socials que tingui, la persistència dels símptomes, els anys que porti amb aquest tipus de comportaments, etc.

En la majoria dels casos, no obstant això, sol recomanar-se una intervenció terapèutica cognitiu-conductual que es completa amb altres accions en l'àmbit educatiu, familiar i social.

En qualsevol cas, el millor és acudir a un professional qualificat perquè valori el cas concret, realitzi un diagnòstic i proposi una opció de tractament en funció de les característiques de la persona i de la gravetat dels símptomes.