93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

TDAH- Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat

El Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH) és una síndrome conductual que afecta al comportament i es caracteritza per una distracció (que pot ser moderada o severa), inestabilitat emocional i conducta impulsiva. A més, pot donar-se o no hiperactivitat (comportament caracteritzat per una activitat excessiva o fora del normal).


Té alguns punts en comú amb el Trastorn Disocial i tots dos es classifiquen com a  trastorns per dèficit d'atenció i comportament pertorbador.
El TDAH, que s'inicia durant la infantesa, pot persistir fins a l'edat adulta i ocasionar problemes d'aprenentatge, disminució del desenvolupament acadèmic i professional, inseguretat crònica i canvis en l'estat d'ànim. En adults amb aquest problema, també són freqüents les addiccions a substàncies tòxiques, els comportaments conflictius i els símptomes depressius. A més, poden existir dificultats per relacionar-se i establir relacions amb els altres (amics poc estables, relacions poc duradores…)

Quins són les causes del Trastorn per Dèficit d'Atenció (TDAH) amb o sense Hiperactivitat?

Es creu que aquest problema pot tenir un component hereditari. Tant és així, que les causes semblen ser genètiques en un 80% dels casos. La majoria de nens amb TDAH, per tant, té progenitors (o un membre de la família) que ho ha sofert amb anterioritat.

En el 20% restant dels casos es considera que pot ser a causa d'una sèrie de causes multifactorials, en les quals es combinen factors genètics amb altres ambientals (consum d'alcohol per part de la mare durant l'embaràs, exposició del nen al fum del tabac, part prematur, exposició al plom…).

Quins són els símptomes del Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat?

Els símptomes se solen detectar quan el nen inicia l'activitat escolar, ja que sol tenir problemes amb l'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i les matemàtiques, alguna cosa que ja posa als pares sobre la pista. No obstant això, existeix simptomatologia i comportaments propis d'aquest trastorn que poden indicar-nos que el nostre fill ho sofreix:

 • Dificultat d'organització
 • Començar diverses tasques alhora, encara quan no s'ha acabat cap d'elles
 • Distreure's fàcilment i tenir dificultat per mantenir l'atenció
 • Ser una persona molt creativa i dinàmica
 • Impaciència i dificultat per esperar. Nerviosisme freqüent.
 • Impulsivitat. Dir el primer que els passa pel cap sense tenir en compte l'oportunitat
 • Preocupació excessiva per assumptes quotidians
 • Inseguretat i falta d'autoestima (pot ser fins i tot falta d'autoestima crònica)
 • Canvis bruscs en l'estat d'ànim
 • Depressió: sentiments d'abatiment i tristesa perllongats
 • Insomni: problemes per dormir
 • Irritabilitat: problemes amb la gestió de la ira

 

Quin és el tractament per al  Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat?

Existeixen diferents tipus de tractaments per a nens i adults amb TDAH. La elecció d'un o un altre dependrà de cada cas en concret, del criteri del professional i de l'existència o no d'hiperactivitat.
No obstant això, com a norma general, en aquests casos, el tractament es basa principalment en dues línies: teràpies conductuals i tractament farmacològic. 

Pot optar-se per una combinació d'ambdues o intentar primer les teràpies conductuals abans de passar a la presa de medicaments.


La millor opció és acudir a un professional (un psicòleg o un psiquiatre) perquè estudiï el cas concret, ens proporcioni la informació necessària i realitzi un diagnòstic i un tractament a la mesura de cada pacient.