93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Vaginisme

Diverses situacions, la majoria d'índole psicològica, poden generar en la dona vaginisme, una resposta de contracció vaginal involuntària que fa impossible el coit. Assabenta't de com remeiar-ho.

El vaginisme és una disfunció sexual consistent en la contracció de la musculatura vaginal que dificulta o impossibilita el coit i que ocorre de manera totalment involuntària. 
Aquest trastorn presenta diversos graus de severitat, doncs mentre algunes dones comuniquen símptomes associats amb el dolor o la cremor vaginal durant l'acte sexual (disparèunia), unes altres fan referència a una penetració altament complicada o directament irrealitzable. 

  El seu origen pot variar des de dones que no han aconseguit dur a terme mai relacions sexuals amb penetració sense algun tipus de problema (vaginisme primari), fins a aquelles que han gaudit de coits plaents fins a l'aparició d'aquesta complicació, normalment motivada per alguna causa orgànica (vaginisme secundari). 
  Aquest assumpte pot no limitar-se a l'àmbit sexual, doncs pot dificultar els reconeixements ginecològics o fins i tot impedir la utilització de tampons durant la menstruació. 

Resulta important ressaltar que aquest trastorn no està relacionat amb cap problema a nivell d'excitació sexual, doncs com sabem les relacions sexuals no es limiten a la penetració i aquestes dones poden gaudir de diverses pràctiques i activitats sexuals, tant individuals com en parella, summament satisfactòries, no existint impediment per poder aconseguir el clímax. 

Quan parlem de vaginisme hem de tenir present tant a la dona com a la seva parella, i observar de quina manera pot afectar a tots dos, doncs aquesta situació pot implicar conseqüències en la relació. Els intents de coit fallits i l'arribar a considerar incomplets les seves trobades sexuals poden donar lloc a sentiments de frustració, distanciant així a tots dos, posposant el seu abordatge i agreujant d'aquesta manera el problema. La recerca d'ajuda sempre serà la millor decisió, aconseguirà disminuir aquesta tensió i aproparà a la parella en la recerca d'un objectiu comú… no hi ha raó per ajornar-la!

Finalment, destacar que una elevada constricció muscular, amb la conseqüent impossibilitat d'introducció del penis, resulta un impediment a l'hora d'aconseguir un embaràs, raó per la qual moltes parelles es decideixen a assistir a teràpia. Veurem que el tractament és senzill, a més d'eficaç, la qual cosa és una bona motivació per dur-ho a terme.

Causes del vaginisme

Les causes psicològiques solen amagar-se darrere de la majoria de problemes de vaginisme. En general, la dona ha associat la penetració amb un perill, és a dir, ha generat un aprenentatge fòbic capaç de generar la resposta de contracció vaginal involuntària. Causes psicològiques del vaginisme A continuació, presentem algunes de les situacions que poden desencadenar-ho:
 • Quan el coit es relaciona amb el dolor. El desconeixement o el mal coneixement de l'anatomia i la resposta sexual pot donar lloc a pensaments enganyosos i temors entorn de les relacions sexuals i, més concretament, a la penetració.
 • Quan el sexe és concebut com alguna cosa brut i pecaminós. Aquesta situació acaba generant sentiments de culpa si es duu a terme, i obstaculitza d'alguna manera tant la seva execució com el plaure associat al mateix.
 • Quan s'han experimentat situacions sexuals negatives anteriorment. Els traumes i males experiències passades poden influir en les pràctiques presents, manifestant així certa desconfiança davant les mateixes.
 • Quan existeixen problemes en la relació de parella. Els conflictes amb el company sexual poden exterioritzar-se d'aquesta manera, constituint així una barrera al coit.
 • Quan l'ansietat fa acte de presència. La preocupació s'anticipa a l'acompliment de les relacions sexuals creant una atmosfera d'intranquil·litat capaç d'activar senyals d'alarma que acaben bloquejant d'alguna manera  la sexualitat.
Causes orgàniques del vaginisme 

  Les causes orgàniques són poc freqüents en aquest tipus de trastorn, no obstant això no estan del tot exemptes. En ocasions constitueixen el focus de la disfunció i en unes altres faciliten la seva aparició i, àdhuc resoltes, el problema de vaginisme persisteix a causa del temor de no estar totalment guarida o a danyar-se de nou.
 • - Algunes de les causes poden estar relacionades amb determinades lesions i intervencions pèlviques o el part; pensem en certes cicatrius doloroses, parts complicats i experiències traumàtiques com els avortaments.
 • - Una falta i incorrecta estimulació sexual, els canvis hormonals originats per la menopausa i fins i tot alguns medicaments poden provocar una inadequada lubricació vaginal, arribant a influir de forma negativa en les relacions sexuals.
 • - També haurem de prestar especial atenció a les afeccions mèdiques com la endometriosis, les malalties de transmissió sexual, les infeccions de diferent índole o qualsevol dolència que pugui provocar inflamació, berrugues, tumors o quists a la zona pèlvica.
 • - Cura amb la possible existència d'un himen rígid i inflexible o trastorns relacionats amb els músculs pelvians, que poden arribar a dificultar la inserció del penis.
 • - Un factor important a tractar són les al·lèrgies, causants de molestes irritacions que poden estar provocades pels materials d'alguns mètodes anticonceptius, així com per desodorants íntims o sabons.


Tractament del vaginisme

El tractament del vaginisme té una altíssima taxa d'èxit. El mètode que segueix, senzill i eficaç, constitueix un plaent autoconeixement i una sensació de control sobre un mateix capaç d'aportar la confiança suficient per gaudir sense problemes de les trobades sexuals.
Aquests seran a grans trets els passos a recórrer en una adequada teràpia sexològica per tractar el vaginisme:

El primer pas del tractament del vaginisme consistirà a explicar allò que li està ocorrent i eliminar les idees distorsionades respecte a la sexualitat, canviant-les per plantejaments precisos ajustats amb la realitat. A través d'una teràpia educativa s'il·lustrarà a l'afectada sobre l'anatomia sexual i els secrets d'una resposta sexual normal, amb l'objectiu d'aïllar temors sense fonament que interfereixen i dificulten les trobades sexuals. En un clima de confiança s'intentarà donar resposta a qualsevol interrogant que es plantegi i que constitueixi un mur entre la persona i la seva satisfacció sexual. 

En segon lloc, es plantejaran una sèrie d'exercicis graduals la missió dels quals radicarà en un millor coneixement del propi cos i de les sensacions que ho acompanyen, sent capaç la pacient en última instància d'identificar les manifestacions que aquest envia i controlar-ho a plaure. Conèixer i familiaritzar-se amb els genitals serà una tasca vital en aquesta comesa, així com localitzar aquells músculs vaginals que es contreuen involuntàriament, obstaculitzant de forma incòmoda l'obertura vaginal. Els exercicis de Kegel ajudaran a reconèixer els senyals que esdevenen quan la vagina es contreu, i a dominar aquesta musculatura aconseguint distendre-la quan sigui necessari. 

La seva pràctica i l'aplicació de tot l'après prepararan a la dona per realitzar insercions vaginals graduals, eliminant les contraccions reflecteixes que es venien donant, sent d'utilitat per a tal empresa els dilatadores progressius vaginals i l'aplicació d'un bon lubrificant. Finalment, s'inclourà a la parella en el procés i tots dos realitzaran successius exercicis guiats aconseguint la, fins al moment, difícil penetració.